ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมกิจกรรม Health & Well -Being 2023 เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพการอนหลับให้แก่บุคลากรบริษัท SCG

ศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี เข้าร่วมกิจกรรม Health & Well -Being 2023 เพื่อให้ความรู้และส่งเสริมสุขภาพการอนหลับให้แก่บุคลากรบริษัท SCG เมื่อวันที่ 21-30 ส.ค. 66 ที่ผ่านมา #ขอขอบคุณอาจารย์ เจ้าหน้าที่ และบริษัททุกท่านที่เกี่ยวข้องมา ณ ที่นี่ด้วยค่ะ