ติดต่อเรา


ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น7 อาคารศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เลขที่ 270 ถ.พระรามหก

แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400

โทร.02-200-3768, โทรสาร 02-200-3761
www.med.mahidol.ac.th/sleep_disorders
E-mail: ramasleeptestpsg@gmail.com
www.facebook//sleepcenter.com

 

 

แผนผังภายในคณะ

 

การเดินทางโดยรถประจำทาง

ผ่านทางถนนพระราม 6 : สาย 8, 44, 67, 92, 97, 157, 171, 509, 538

ผ่านทางถนนราชวิถี : สาย 12, 28, 108, 542, 539, 515

 

    ศูนย์โรคการนอนหลับ  SleepCenter.mahidol.ac.th
    270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
    โทรศัพท์ 02-201-xxxx  โทรสาร 02-201-xxxx