*วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567* เวลา 11.00-12.00 น. โดย อาจารย์ พญ.กัลยา ปัญจพรพล
 
ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567 เวลา 9.00-10.00 น. โดย พญ. กมลชนก กิจศิริเจริญชัย
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 8.30-13.00น. ณ ลานกิจกรรมหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์