ภาพการประเมินคุณภาพศูนย์ตรวจการนอนหลับ ครั้งที่ 2 ศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (Ramathibodi Sleep Disorders Center)

ศูนย์โรคการนอนหลับ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี (Ramathibodi Sleep Disorders Center) "ผ่าน" การประเมินคุณภาพศูนย์ตรวจการนอนหลับ ครั้งที่ 2

(Standard Accredited Sleep Center) โดยสมาคมโรคจากการหลับแห่งประเทศไทย เมื่อวันศุกร์ที่ 24 พฤษภาคม 2567 ที่ผ่านมา