ในวันพฤหัสบดีที่ 7 มีนาคม 2567 เวลา 8.30-13.00น. ณ ลานกิจกรรมหน้าพระบรมสาทิสลักษณ์ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์