จัดโดยศูนย์โรคการนอนหลับ โรงพยาบาลรามาธิบดี สำหรับท่านที่สนใจสามารถดูรายละเอียดเพิ่มเติม (คลิก)
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-12.00น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 8.30-12.00น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์