กิจกรรมรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส ประจำศูนย์ฯ เนื่องในวันสงกรานต์ ปี 2567