ประกาศปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางโรคการนอนหลับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และปิดบริการตรวจการนอนหลับชั่วคราว

ประกาศปิดให้บริการคลินิกเฉพาะทางโรคการนอนหลับทั้งเด็กและผู้ใหญ่ และปิดบริการตรวจการนอนหลับ ณ ศูนย์โรคการนอนหลับ ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ตั้งแต่วันเสาร์ที่ 24 กุมภาพันธ์ 2567 ถึงวันจันทร์ที่ 26 กุมภาพันธ์ 2567 เนื่องจากเป็นวันหยุดนักขัตฤกษ์ ขอบคุณค่ะ