ภาพบรรยกาศงานวันนอนหลับโลก ปี 2567 ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ปี

   

   

   

รับชมภาพบรรยากาศเพิ่มเติมได้ที่ Facebook : ศูนย์โรคการนอนหลับ  โรงพยาบาลรามาธิบดี