ขอแสดงความยินดีกับเจ้าหน้าที่ศูนย์โรคการนอนหลับที่ได้รับประกาศนียบัตรระดับ Advance Sleep Technician ประจำปี 2567 อย่างเป็นทางการ

ขอแสดงความยินดีกับนายธิติ สินวิเศษ, นางพัชรินทร์ กล้าหาญ, และนางสาวสุวรรณา กันทะเรือน

ที่ได้รับประกาศนียบัตรระดับ Advance Sleep Technician ประจำปี 2567 อย่างเป็นทางการ

เพื่อเป็นการยืนยันถึงความสามารถและความพยายามในการพัฒนาทักษะในการทำงานของตนเองให้ประสบความสำเร็จได้เป็นอย่างดีค่ะ