ปิดทำการวันสงกรานต์ ปี 2567

เนื่องในวันหยัดนักขัตฤกษ์

ศูนย์โรคการนอนหลับจะปิดทำการ

ในวันที่ 12-16 เม.ย. 2567