ขอเรียนเชิญเข้าฟังบรรยาย ในหัวข้อเรื่อง Pediatric sleep bruxism  และ Surgical orthodontics treatment in adolescent patient with severe OSA

ขอเรียนเชิญเข้าฟังบรรยาย
การเรียนการสอนของสาขากุมารเวชศาสตร์การนอนหลับ 
และ ภาควิชาทันตกรรมจัดฟัน, ภาควิชาวิทยาระบบบดเคี้ยว
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 มิถุนายน 2567 เวลา 8.00-9.00 น.
ในหัวข้อเรื่อง Pediatric sleep bruxism 
วิทยากร : อ.ดร.ทพญ. ทิพรวี ฉัตรตรัสตรัย 
และ Surgical orthodontics treatment in adolescent patient with severe OSA
วิทยากร : ทพ.สวิตต์ เอื้ออุทัยรัตน์ ทันตแพทย์ชั้นปีที่ 2 
และ รศ.ทพ. ศุภกิจ เพียรจิตเลิศขจร 
คณะทันตแพทยศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล