ขอเรียนเชิญเข้าฟังบรรยายการเรียนการสอนของสาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับในหัวข้อ : Improving sleep in ICU. 

8th Sleep Medicine Academic Forum 2024

 

ขอเรียนเชิญเข้าฟังบรรยายการเรียนการสอนของสาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับในหัวข้อ : Improving sleep in ICU. 

*วันศุกร์ที่ 14 มิถุนายน 2567*

เวลา 11.00-12.00 น.

โดย อาจารย์ พญ.กัลยา ปัญจพรพล

ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

แล้วพบกันนะคะ ขอบคุณค่ะ