ขอเรียนเชิญเข้าฟังบรรยายการเรียนการสอนในหัวข้อ How Aging Affects Sleep.

ขอเรียนเชิญเข้าฟังบรรยายการเรียนการสอนในหัวข้อ

Sleep and Aging : How Aging Affects Sleep.

ในวันพฤหัสบดี ที่ 25 เมษายน 2567
เวลา 9.00-10.00 น.
โดย พญ. กมลชนก กิจศิริเจริญชัย

•Sanford School of Medicine, University of South Dakota.
•Former Fellow, Sleep Medicine, University of Chicago. 

หลัง fellow sleep Rama บรรยาย…แล้วพบกันนะคะ!! ขอบคุณค่ะ

ณ ห้องประชุมศูนย์โรคการนอนหลับ
ชั้น 7 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนได้ที่ QR-Code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ