ขอเรียนเชิญเข้าฟังบรรยายการเรียนการสอนของสาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับในหัวข้อ Sleepdisorders in patients withneuromuscular diseases.

ขอเรียนเชิญเข้าฟังบรรยายการเรียนการสอนของสาขาวิชาอายุรศาสตร์การนอนหลับในหัวข้อ

Sleepdisorders in patients withneuromuscular diseases.

ในวันศุกร์ที่ 23 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 11.00-12.00 น.

โดย รศ.พญ.ลัลลิยา ธรรมประmานกูล

อาจารย์ประจำสาขาวิชาประสาทวิทยา

แพทย์ผู้เชี่ยวชาญในการรักษาผู้ป่วยเด็กโรคระบบประสาท

โดยเฉพาะโรคลมชัก และปัญหาการนอนหลับ

ณ ห้องประชุม Mini theatre ชั้น 5 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี

ผู้เข้าร่วมประชุม สามารถลงทะเบียนได้ที่ QR-Code ด้านล่างนี้ได้เลยค่ะ