Rama APP
นัดหมาย จ่ายเงิน รับยา ง่ายครบ
จบใน App เดียว

ประกาศ เปิด-ปิด บริการชั่วคราวช่วงวันหยุดของ คลินิกนอกเวลา, คลินิกพรีเมียม ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ในวันหยุดพิเศษ ในวันที่ 19 - 22 พฤศจิกายน...

เชิญชวนบุคลากรและผู้รับบริการ ร่วมงานลอยกระทงกับศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1  ศูน...

ในวันที่ 30 ตุลาคม 2563  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ โรงพยาบาลรามาธิบดี จัดกิจกรรมวันลอยกระทง ประจำปี 2563 โดยเชิญชวนผู้สนใจร่วมกิจกรรมลอยก...

 
ติดต่อเรา 0-2200-3000
แผนที่การเดินทาง
 
ข้อมูลเว็บไซต์