โครงการร่วมมือร่วมมือระหว่างโรงพยาบาลรามาธิบดีกับโรงพยาบาลวิมุต
โครงการร่วมมือพิเศษ
 

เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร

มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันรั...

 

เนื่องในวันคลายวันพระราชสมภพพระบาทสมเด็จพระบรมชนกาธิเบศร มหาภูมิพลอดุลยเดชมหาราช บรมนาถบพิตรวันรัฐธรรมนูญ แ...

 

พบกับ Ramathibodi Health Space@Paradise Park ศูนย์ดูแลสุขภาพ ครบวงจร นอกพื้นที่โรงพยาบาล บริการรูปแบบใ...

 

หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรม งดให้บริการในเวลา 08.00 - 16.00 น. วันที่ 16-17 พฤศจิกายน 2566

 
ข่าวสาร/สาระน่ารู้
 
กิจกรรม | บทความ
 
ติดต่อเรา 0-2200-3000
แผนที่การเดินทาง
 
ข้อมูลเว็บไซต์