RAMA อัปเดต

ศัลยกรรมหนังตาตก เป็นการทำศัลยกรรมเพื่อแก้ปัญหาความไม่มั่นใจบนใบหน้าของตัวเอง ให้หนังตายกกระชับ มีความสวยงามมากขึ้น เสริมสร้างความมั่นใจ
ศัลยกรรมหนังตาตก เป็นการทำศัลยกรรมเพื่อแก้ปัญหาความไม่มั่นใจบนใบหน้าของตัวเอง ให้หนังตายกกระชับ มีความสวยงามมากขึ้น เสริมสร้างความมั่นใจ
รายการย้อนหลัง
16-07-2024

0

บทความ เรื่อง เต้านม เป็นอวัยวะที่แสดงถึงลักษณะของเพศหญิงอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา หากเกิดอาการ เต้านมผิดปกติ ควรสังเกตุและแก้ไขอย่างไร ?
เต้านม เป็นอวัยวะที่แสดงถึงลักษณะของเพศหญิงอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา หากเกิดอาการ เต้านมผิดปกติ ควรสังเกตุและแก้ไขอย่างไร ?
บทความสุขภาพ
16-07-2024

9

บทความ เรื่อง หลอดเลือดสมองแตก หรือ เส้นเลือดในสมองแตก โรคที่เกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือด มาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ภาวะการตีบ ตัน และแตกได้ในที่สุด
หลอดเลือดสมองแตก หรือ เส้นเลือดในสมองแตก โรคที่เกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือด ที่มาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ภาวะการตีบ ตัน และแตกได้ในที่สุด
บทความสุขภาพ
16-07-2024

11

มะเร็งผิวหนัง เกิดจากความผิดปกติของการแบ่งเซลล์บริเวณผิวหนังและเซลล์สร้างเม็ดสีมาดูกันว่า สัญญาณอันตรายมะเร็งผิวหนังที่ต้องสังเกต มีอะไรบ้าง
มะเร็งผิวหนัง เกิดจากความผิดปกติของการแบ่งเซลล์บริเวณผิวหนังและเซลล์สร้างเม็ดสีมาดูกันว่า สัญญาณอันตรายมะเร็งผิวหนังที่ต้องสังเกต มีอะไรบ้าง
อินโฟกราฟิก
16-07-2024

0

หัวใจเต้นเร็ว คือ อัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของคนทั่วไป ทำให้รู้สึกเหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก ใจเต้นแรง เสี่ยงเป็น โรคหัวใจ ได้
หัวใจเต้นเร็ว คืออัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของคนทั่วไป ทำให้รู้สึกเหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก ใจเต้นแรง เสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้
บทความสุขภาพ
15-07-2024

4

ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของเห็ด หากเห็ดที่เก็บไปเป็นเห็ดพิษ อันตรายของเห็ดพิษ อาจส่งผลให้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
ในช่วงฤดูฝนเป็นช่วงการเจริญเติบโตและขยายพันธุ์ของเห็ด หากเห็ดที่เก็บไปเป็นเห็ดพิษ อันตรายของเห็ดพิษ อาจส่งผลให้มีอันตรายถึงแก่ชีวิตได้
รายการย้อนหลัง
13-07-2024

1

มีอาการกลืนติด กลืนลำบาก เบื่ออาหาร น้ำหนักลด และมีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนอาจเป็น สัญญาณเตือนโรคมะเร็งหลอดอาหาร ได้
มีอาการกลืนติด กลืนลำบาก เบื่ออาหาร น้ำหนักลด และมีเลือดออกในทางเดินอาหารส่วนบนอาจเป็น สัญญาณเตือนโรคมะเร็งหลอดอาหาร ได้
รายการย้อนหลัง
13-07-2024

2

กลุ่มคนผู้ดูแลเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท หน่วยงานที่คอยช่วยเหลือ เด็กกำพร้า ที่ถูกทอดทิ้ง ตามโรงพยาบาลหรือแม้แต่เด็กที่ครอบครัวมีปัญหา
กลุ่มคนผู้ดูแลเด็ก ณ สถานสงเคราะห์เด็กอ่อนพญาไท หน่วยงานที่คอยช่วยเหลือ เด็กกำพร้า ที่ถูกทอดทิ้ง ตามโรงพยาบาลหรือแม้แต่เด็กที่ครอบครัวมีปัญหา
รายการย้อนหลัง
13-07-2024

1

บทความ เรื่อง เต้านม เป็นอวัยวะที่แสดงถึงลักษณะของเพศหญิงอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา หากเกิดอาการ เต้านมผิดปกติ ควรสังเกตุและแก้ไขอย่างไร ?
เต้านม เป็นอวัยวะที่แสดงถึงลักษณะของเพศหญิงอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา หากเกิดอาการ เต้านมผิดปกติ ควรสังเกตุและแก้ไขอย่างไร ?
บทความสุขภาพ
16-07-2024

9

บทความ เรื่อง หลอดเลือดสมองแตก หรือ เส้นเลือดในสมองแตก โรคที่เกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือด มาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ภาวะการตีบ ตัน และแตกได้ในที่สุด
หลอดเลือดสมองแตก หรือ เส้นเลือดในสมองแตก โรคที่เกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือด ที่มาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ภาวะการตีบ ตัน และแตกได้ในที่สุด
บทความสุขภาพ
16-07-2024

11

หัวใจเต้นเร็ว คือ อัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของคนทั่วไป ทำให้รู้สึกเหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก ใจเต้นแรง เสี่ยงเป็น โรคหัวใจ ได้
หัวใจเต้นเร็ว คืออัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของคนทั่วไป ทำให้รู้สึกเหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก ใจเต้นแรง เสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้
บทความสุขภาพ
15-07-2024

4

บทความ ไม่กินข้าวเช้าเสี่ยงสมองเสื่อม จริงหรือ ? การละเลยมื้อเช้าไม่เพียงแค่ทำให้พลังงานแก่ร่างกายไม่เพียงพอ แต่ยังส่งผลกระทบต่อสมองในระยะยาวอีกด้วย
การไม่กินข้าวเช้า มีผลอย่างไรต่อร่างกาย ? และการละเลยมื้อเช้าทำให้พลังงานแก่ร่างกายไม่เพียงพอ แต่ยังส่งผลกระทบต่อสมองอีกด้วย
บทความสุขภาพ
12-07-2024

5

ในชีวิตประจำวันของเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิด สารพิษ ต่อร่างกาย หากเผลอดม โดนผิวหนัง หรือกินเข้าไป อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ในชีวิตประจำวันของเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิด สารพิษ ต่อร่างกาย หากเผลอดม โดนผิวหนัง หรือกินเข้าไป อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
บทความสุขภาพ
11-07-2024

6

โรคหัวใจ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก ในเอเชียพบจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้คนไทยที่มีแนวโน้มเสียชีวิตด้วยโรคนี้ก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี
โรคหัวใจ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก ในเอเชียพบจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้คนไทยที่มีแนวโน้มเสียชีวิตด้วยโรคนี้ก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี
บทความสุขภาพ
10-07-2024

10

พักหลังมานี้เรื่องการ แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ กลายเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ หากทำไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอาการ ไหล่อักเสบ ได้
พักหลังมานี้เรื่องการ แกว่งแขนเพื่อสุขภาพ กลายเป็นที่นิยมในกลุ่มผู้สูงอายุ หากทำไม่ถูกต้องอาจทำให้เกิดอาการ ไหล่อักเสบ ได้
บทความสุขภาพ
09-07-2024

13

บทความเรื่อง เลี่ยง ปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง หรือ ความดันเลือด สูง
ความดันโลหิตสูง เป็นโรคที่ไม่แสดงอาการชัดเจนทำให้หลายคนไม่รับรู้ถึง ปัจจัยเสี่ยงโรคความดันโลหิตสูง ที่อาจจะเกิดขึ้น ดังนั้นควรศึกษาความรู้เพื่อเลี่ยงการเกิดโรคนี้ในอนาคต
บทความสุขภาพ
09-07-2024

22

มะเร็งผิวหนัง เกิดจากความผิดปกติของการแบ่งเซลล์บริเวณผิวหนังและเซลล์สร้างเม็ดสีมาดูกันว่า สัญญาณอันตรายมะเร็งผิวหนังที่ต้องสังเกต มีอะไรบ้าง
มะเร็งผิวหนัง เกิดจากความผิดปกติของการแบ่งเซลล์บริเวณผิวหนังและเซลล์สร้างเม็ดสีมาดูกันว่า สัญญาณอันตรายมะเร็งผิวหนังที่ต้องสังเกต มีอะไรบ้าง
อินโฟกราฟิก
16-07-2024

0

เมื่อ ถูกไฟดูด ควรรีบปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนและถูกวิธี ยิ่งเกิดกับในลูกหลานหรือเด็กเล็ก ยิ่งต้องให้การใส่ใจและรีบเข้าช่วยเหลือ
เมื่อถูกไฟดูด ควรรีบปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนและถูกวิธี ยิ่งเกิดกับในลูกหลานหรือเด็กเล็ก ยิ่งต้องให้การใส่ใจและรีบเข้าช่วยเหลือ
อินโฟกราฟิก
10-07-2024

2

การศัลยกรรมจมูก เป็นการศัลยกรรมความงามที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะหลังทำจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าโดยรวมได้อย่างชัดเจนและดีขึ้น
การศัลยกรรมจมูก เป็นการศัลยกรรมความงามที่ได้รับความนิยมอย่างมาก เพราะหลังทำจะเห็นการเปลี่ยนแปลงของใบหน้าโดยรวมได้อย่างชัดเจนและดีขึ้น
อินโฟกราฟิก
09-07-2024

2

ไฟดูด อุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ เนื่องจากไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งใกล้ตัวที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก
ไฟดูด อุบัติเหตุที่สามารถเกิดขึ้นได้ตลอดเวลาและอาจจะเป็นอันตรายต่อชีวิตได้ เนื่องจากไฟฟ้านั้นเป็นสิ่งใกล้ตัวที่ควรระมัดระวังเป็นอย่างมาก
อินโฟกราฟิก
09-07-2024

2

โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแบบปฐมภูมิ หรือเรียกว่าโรค SCID เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันในร่างกายทุกด้านส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในร่างกาย
โรคภูมิคุ้มกันบกพร่องแบบปฐมภูมิ หรือเรียกว่าโรค SCID เกิดจากความผิดปกติของภูมิคุ้มกันในร่างกายทุกด้านส่งผลให้เกิดการติดเชื้อในร่างกาย
อินโฟกราฟิก
08-07-2024

3

ปานดำ เกิดจากการเจริญเติบโตที่มากเกินไปของเซลล์เมลาโนไซต์ซึ่งเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดสี จึงทำให้ผิวหนังเกิดรอยสีเข้มขึ้นมา
ปานดำ เกิดจากการเจริญเติบโตที่มากเกินไปของเซลล์เมลาโนไซต์ซึ่งเป็นเซลล์ที่ทำหน้าที่ในการสร้างเม็ดสี จึงทำให้ผิวหนังเกิดรอยสีเข้มขึ้นมา
อินโฟกราฟิก
03-07-2024

2

ภาวะคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม อาการทางตาและการมองเห็นที่เกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน โดยความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการใช้งาน
ภาวะคอมพิวเตอร์วิชั่นซินโดรม อาการทางตาและการมองเห็นที่เกิดจากการใช้งานคอมพิวเตอร์เป็นเวลานาน โดยความรุนแรงจะเพิ่มขึ้นตามระยะเวลาของการใช้งาน
อินโฟกราฟิก
02-07-2024

2

อินโฟกราฟิก เรื่อง ไซนัสอักเสบ เกิดจากการอักเสบและการติดเชื้อ ของเยื่อบุจมูกและไซนัส ทำให้ร่างกายผลิตสาร์คัดหลั่ง จนเกิดการอุดตัน และอาจกลายเป็นหนองใน โพรงไซนัส
ไซนัสอักเสบ เกิดจากการอักเสบและการติดเชื้อ ของเยื่อบุจมูกและไซนัส ทำให้ร่างกายผลิตสาร์คัดหลั่ง จนเกิดการอุดตัน และอาจกลายเป็นหนองในโพรงไซนัส
อินโฟกราฟิก
02-07-2024

2

RAMA Top 3 Ranking

เศร้าใจกับชีวิต อยากฆ่าตัวตาย คาดว่าตนเองมีอาการเสี่ยง เป็น 'โรคซึมเศร้า' ร่วมทำแบบทดสอบภาวะโรคซึมเศร้ากับรามาแชนแนล
แบบสอบถาม
12-12-2023

10

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด หากไขมันในเลือดสูง จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจหรือไหม สามารถวัดได้จากแบบประเมินนี้
แบบสอบถาม
12-12-2023

2

แบบสอบถามโรคไต ติดกินเค็ม รสจัด พฤติกรรมแบบนี้ เช็กด่วนกับแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงจากการทานอาหาร
แบบสอบถาม
11-12-2023

3

แบบประเมินโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ หากมีอาการ วอกแวก ทำงานผิดพลาดบ่อย อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ หากเข้าข่ายควรพบแพทย์
แบบสอบถาม
11-12-2023

2

เก็บตัว ก้าวร้าว อารมณ์รุนแรง ลูกรักเข้าข่ายเด็กติดเกมหรือไม่ มาเช็กแบบประเมินเด็กติดเกมกับรามาแชนแนล
แบบสอบถาม
11-12-2023

2

RAMA Special Memory

สัมภาษณ์พิเศษ เจาะ Liftstyle กับหมอรามาฯ

เจาะ Lift Style ผู้ว่ากทม. รศ. ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่ได้รับสมญานาม “บุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี” โดย ผศ.นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร หมอหัวใจ รพ.รามาธิบดี บอกเลยว่าน่าสนใจ

ผ่าวัคซีน COVID-19 ฟังชัด ๆ กับ 3 สถาบัน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดเสวนาหัวข้อ “ผ่าวัคซีน COVID-19 ฟังชัด ๆ กับ ทีมแพทย์ 3 สถาบัน” เพื่อร่วมหาคำตอบที่ทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับ “วัคซีน COVID-19” มาร่วมหาคำตอบไปกับทีมแพทย์จาก 3 สถาบัน และคุณสุทธิชัย หยุ่น ผู้ดำเนินรายการ

RAMA Health Tips

บทความ เรื่อง เต้านม เป็นอวัยวะที่แสดงถึงลักษณะของเพศหญิงอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา หากเกิดอาการ เต้านมผิดปกติ ควรสังเกตุและแก้ไขอย่างไร ?
เต้านม เป็นอวัยวะที่แสดงถึงลักษณะของเพศหญิงอย่างหนึ่งที่ธรรมชาติสร้างขึ้นมา หากเกิดอาการ เต้านมผิดปกติ ควรสังเกตุและแก้ไขอย่างไร ?
บทความสุขภาพ
16-07-2024

9

บทความ เรื่อง หลอดเลือดสมองแตก หรือ เส้นเลือดในสมองแตก โรคที่เกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือด มาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ภาวะการตีบ ตัน และแตกได้ในที่สุด
หลอดเลือดสมองแตก หรือ เส้นเลือดในสมองแตก โรคที่เกิดจากความเสื่อมของหลอดเลือด ที่มาจากอายุที่เพิ่มมากขึ้น นำไปสู่ภาวะการตีบ ตัน และแตกได้ในที่สุด
บทความสุขภาพ
16-07-2024

11

มะเร็งผิวหนัง เกิดจากความผิดปกติของการแบ่งเซลล์บริเวณผิวหนังและเซลล์สร้างเม็ดสีมาดูกันว่า สัญญาณอันตรายมะเร็งผิวหนังที่ต้องสังเกต มีอะไรบ้าง
มะเร็งผิวหนัง เกิดจากความผิดปกติของการแบ่งเซลล์บริเวณผิวหนังและเซลล์สร้างเม็ดสีมาดูกันว่า สัญญาณอันตรายมะเร็งผิวหนังที่ต้องสังเกต มีอะไรบ้าง
อินโฟกราฟิก
16-07-2024

0

หัวใจเต้นเร็ว คือ อัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของคนทั่วไป ทำให้รู้สึกเหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก ใจเต้นแรง เสี่ยงเป็น โรคหัวใจ ได้
หัวใจเต้นเร็ว คืออัตราการเต้นของหัวใจที่สูงกว่าอัตราเฉลี่ยของคนทั่วไป ทำให้รู้สึกเหนื่อยหอบ หายใจไม่สะดวก ใจเต้นแรง เสี่ยงเป็นโรคหัวใจได้
บทความสุขภาพ
15-07-2024

4

บทความ ไม่กินข้าวเช้าเสี่ยงสมองเสื่อม จริงหรือ ? การละเลยมื้อเช้าไม่เพียงแค่ทำให้พลังงานแก่ร่างกายไม่เพียงพอ แต่ยังส่งผลกระทบต่อสมองในระยะยาวอีกด้วย
การไม่กินข้าวเช้า มีผลอย่างไรต่อร่างกาย ? และการละเลยมื้อเช้าทำให้พลังงานแก่ร่างกายไม่เพียงพอ แต่ยังส่งผลกระทบต่อสมองอีกด้วย
บทความสุขภาพ
12-07-2024

5

ในชีวิตประจำวันของเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิด สารพิษ ต่อร่างกาย หากเผลอดม โดนผิวหนัง หรือกินเข้าไป อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
ในชีวิตประจำวันของเต็มไปด้วยผลิตภัณฑ์ที่อาจก่อให้เกิด สารพิษ ต่อร่างกาย หากเผลอดม โดนผิวหนัง หรือกินเข้าไป อาจเป็นอันตรายถึงชีวิตได้
บทความสุขภาพ
11-07-2024

6

เมื่อ ถูกไฟดูด ควรรีบปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนและถูกวิธี ยิ่งเกิดกับในลูกหลานหรือเด็กเล็ก ยิ่งต้องให้การใส่ใจและรีบเข้าช่วยเหลือ
เมื่อถูกไฟดูด ควรรีบปฐมพยาบาลอย่างเร่งด่วนและถูกวิธี ยิ่งเกิดกับในลูกหลานหรือเด็กเล็ก ยิ่งต้องให้การใส่ใจและรีบเข้าช่วยเหลือ
อินโฟกราฟิก
10-07-2024

2

โรคหัวใจ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก ในเอเชียพบจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้คนไทยที่มีแนวโน้มเสียชีวิตด้วยโรคนี้ก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี
โรคหัวใจ เป็นสาเหตุการเสียชีวิตอันดับ 1 ของโลก ในเอเชียพบจำนวนผู้เสียชีวิตด้วยโรคนี้คนไทยที่มีแนวโน้มเสียชีวิตด้วยโรคนี้ก็เพิ่มมากขึ้นทุกปี
บทความสุขภาพ
10-07-2024

10