RAMA Update

ยาแก้แพ้ น้ำมูก
ยาแก้แพ้ ยาสามัญประจำบ้านของใครหลาย ๆ คน ที่ช่วยเรื่องอาการแพ้ น้ำมูกไหล ไอ จาม แต่ถ้าหากรับประทานมากหรือบ่อยเกินไปอาจทำให้สมองเสื่อม เป็นความจริงหรือไม่ ? รีบทำความเข้าใจก่อนจะสายเกิน
Article
17-06-2024

14

ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ ภาวะร่างกายที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโรค ซึ่งเป็นมาแต่กำเนิด ทำให้พบบ่อยในเด็ก
ภาวะภูมิคุ้มกันบกพร่องปฐมภูมิ ภาวะร่างกายที่มีความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันต่อต้านเชื้อโรค ซึ่งเป็นมาแต่กำเนิดทำให้พบบ่อยในเด็ก
รายการย้อนหลัง
15-06-2024

0

รายการ พบหมอรามาฯ เรื่อง Game Changer เทคโนโลยีการแพทย์ ช่วยทำให้การรักษามีความแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยจะไปช่วยให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยและเพิ่มความสำเร็จในการรักษา
Game Changer เทคโนโลยีการแพทย์ ช่วยทำให้การรักษามีความแม่นยำและปลอดภัยยิ่งขึ้น โดยจะไปช่วยให้การฟื้นตัวของผู้ป่วยและเพิ่มความสำเร็จในการรักษา
รายการย้อนหลัง
15-06-2024

0

นินทร์ นรินทรกุล ณ อยุธยา ช่างภาพนิตยสารแฟชั่นที่วันหนึ่งพบว่าคุณแม่ขี้ลืม พอเห็นความผิดปกติก็ยังไม่ได้คิดว่าคุณแม่จะป่วยเป็นโรค สมองเสื่อม
นินทร์ นรินทรกุล ณ อยุธยา ช่างภาพนิตยสารแฟชั่นที่วันหนึ่งพบว่าคุณแม่ขี้ลืม พอเห็นความผิดปกติก็ยังไม่ได้คิดว่าคุณแม่จะป่วยเป็นโรคสมองเสื่อม
รายการย้อนหลัง
15-06-2024

0

การคุมกำเนิด ไม่ได้เท่ากับการป้องกันโรค ดังนั้นถึงแม้จะทำการคุมกำเนิดในรูปแบบอื่นไปแล้ว แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการ มีเพศสัมพันธ์ ด้วย
การคุมกำเนิด ไม่ได้เท่ากับการป้องกันโรค ดังนั้นถึงแม้จะทำการคุมกำเนิดในรูปแบบอื่นไปแล้ว แต่ต้องคำนึงถึงความปลอดภัยในการมีเพศสัมพันธ์ด้วย
รายการย้อนหลัง
15-06-2024

0

ต่อมน้ำเหลืองโต อักเสบ อาการอย่างหนึ่งของ ต่อมน้ำเหลือง ที่มีภาวะบวมโตขึ้นจากการเจ็บป่วยของร่างกาย การติดเชื้อ หรือความเครียด
ต่อมน้ำเหลืองโต อักเสบ อาการอย่างหนึ่งของต่อมน้ำเหลือง ที่มีภาวะบวมโตขึ้นจากการเจ็บป่วยของร่างกาย การติดเชื้อ หรือความเครียด
รายการย้อนหลัง
15-06-2024

0

รายการ ลัดคิวหมอ เรื่อง ข้อไหล่ติด อาการเจ็บปวดที่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะเรื่องของการหยิบจับวัตถุที่ต้องยกไหล่สามารถรักษาให้หายได้หากรักษาอย่างเหมาะสม
ข้อไหล่ติด อาการเจ็บปวดที่เป็นอุปสรรคในการใช้ชีวิต โดยเฉพาะเรื่องของการหยิบจับวัตถุที่ต้องยกไหล่ สามารถรักษาให้หายได้หากรักษาอย่างเหมาะสม
รายการย้อนหลัง
14-06-2024

0

รายการ Health Hack เรื่อง กลิ่นปาก ไม่ใช่เรื่องตลก หากเรามีกลิ่นปากที่รุนแรงจนส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของตัวเองกับคนรอบข้าง เพราะฉะนั้น สาเหตุของการเกิดกลิ่นปากคืออะไร
กลิ่นปาก ไม่ใช่เรื่องตลก หากเรามีกลิ่นปากที่รุนแรงจนส่งผลกระทบต่อความมั่นใจของตัวเองกับคนรอบข้าง เพราะฉะนั้น สาเหตุของการเกิดกลิ่นปากคืออะไร
รายการย้อนหลัง
14-06-2024

0

ยาแก้แพ้ น้ำมูก
ยาแก้แพ้ ยาสามัญประจำบ้านของใครหลาย ๆ คน ที่ช่วยเรื่องอาการแพ้ น้ำมูกไหล ไอ จาม แต่ถ้าหากรับประทานมากหรือบ่อยเกินไปอาจทำให้สมองเสื่อม เป็นความจริงหรือไม่ ? รีบทำความเข้าใจก่อนจะสายเกิน
Article
17-06-2024

14

บทความ เรื่อง ข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้างการทำงานของกระดูกข้อต่อ ทำให้มีอาการ ปวดที่ข้อเข่า
ข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้างการทำงานของกระดูกข้อต่อ ทำให้มีอาการปวดที่ข้อเข่า
Article
14-06-2024

17

บทความ เรื่อง อาการตกขาว สารคัดหลั่ง ภายในร่างกายของผู้หญิงที่ถูกขับออกจากช่องคลอด เกิดขึ้นได้ในผู้หญิงที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแตกต่างกันไปตามรอบเดือน
อาการตกขาว สารคัดหลั่งภายในร่างกายของผู้หญิงที่ถูกขับออกจากช่องคลอด เกิดขึ้นได้ในผู้หญิงที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแตกต่างกันไปตามรอบเดือน
Article
13-06-2024

4

บทความ เรื่อง ปวดท้อง แน่นท้อง เหนื่อย อ่อนเพลีย อุจจาระเป็นเลือด น้ำหนักลดลง อาจเป็นสัญญาณเตือนของ อาการมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็ง ที่พบบ่อย
ปวดท้อง แน่นท้อง เหนื่อย อ่อนเพลีย อุจจาระเป็นเลือด น้ำหนักลดลง อาจเป็นสัญญาณเตือนของ อาการมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งที่พบบ่อย
Article
12-06-2024

1

บทความ เรื่อง อาการคล้ายกับไข้หวัด มีน้ำมูก และเสมหะอยู่ตลอดเวลา อาการเหล่านี้อาจเสี่ยงเป็น ไซนัสอักเสบ โรคที่สามารถพบได้บ่อยในช่วงที่มีอากาศชื้น
อาการคล้ายกับไข้หวัด มีน้ำมูก และเสมหะอยู่ตลอดเวลา อาการเหล่านี้อาจเสี่ยงเป็น ไซนัสอักเสบ โรคที่สามารถพบได้บ่อยในช่วงที่มีอากาศชื้น
Article
11-06-2024

5

บทความ เรื่อง ปัญหาที่พบบ่อยมากขึ้นสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เสียงอยู่ตลอดเวลาคือ อาการ เสียงแหบ เสียงหาย ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวัน
ปัญหาที่พบบ่อยมากขึ้นสำหรับผู้ที่จำเป็นต้องใช้เสียงอยู่ตลอดเวลาคือ อาการ เสียงแหบ เสียงหาย ซึ่งเป็นปัญหาที่ทำให้เกิดปัญหาในชีวิตประจำวัน
Article
10-06-2024

4

บทความ เรื่อง การ จัดฟัน จะช่วยให้มี ฟัน สวยเป็นที่นิยมมากเพราะนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาฟันไม่สวยแล้ว ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจ และสร้างบุคลิกภาพที่ดีได้อีกด้วย
การจัดฟัน จะช่วยให้มีฟันสวยเป็นที่นิยมมากเพราะนอกจากจะช่วยแก้ปัญหาฟันไม่สวยแล้ว ยังช่วยเพิ่มความมั่นใจ และสร้างบุคลิกภาพที่ดีได้อีกด้วย
Article
07-06-2024

2

บทความ เรื่อง อาการ ปวดหลัง ร้าวลงขาไปถึงน่องหรือหลังเท้า เจ็บข้อพับเข่าด้านหลัง ปวดน่อง นิ้วเท้าชา หรือปวดคอเรื้อรังเป็นอาการของ หมอนรองกระดูกเสื่อม
อาการปวดหลังร้าวลงขาไปถึงน่องหรือหลังเท้า เจ็บข้อพับเข่าด้านหลัง ปวดน่อง นิ้วเท้าชา หรือปวดคอเรื้อรังเป็นอาการของหมอนรองกระดูกเสื่อม
Article
06-06-2024

3

อินโฟกราฟิก เรื่อง หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน เป็นโรคที่มีการอักเสบของหูชั้นกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างหูชั้นนอก และหูชั้นใน และเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็ก
หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน เป็นโรคที่มีการอักเสบของหูชั้นกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างหูชั้นนอก และหูชั้นใน และเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็ก
Infographic
13-06-2024

1

อินโฟกราฟิก เรื่อง วิธีปฐมพยาบาลเมื่อโดนสาร แคดเมียม จะพบปนอยู่กับแร่ธาตุอื่นๆ เช่น แร่สังกะสี แร่ตะกั่ว หรือทองแดง แคดเมียมจะพบได้ในอาหาร ในน้ำ เหมือง และในส่วนน้ำทิ้งหรือน้ำเสีย
แคดเมียม จะพบปนอยู่กับแร่ธาตุอื่นๆ เช่น แร่สังกะสี แร่ตะกั่ว หรือทองแดง แคดเมียมจะพบได้ในอาหาร ในน้ำ เหมือง และในส่วนน้ำทิ้งหรือน้ำเสีย
Infographic
12-06-2024

1

อินโฟกราฟิก เรื่อง การฉีด วัคซีนโควิด-19 ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรได้อย่างดี โดยจะต้องทำควบคู่ไปกับการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือให้บ่อย และเลี่ยงพื้นที่แออัด
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างดี โดยจะต้องทำควบคู่ไปกับการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือให้บ่อย และเลี่ยงพื้นที่แออัด
Infographic
11-06-2024

0

อินโฟกราฟิก เรื่อง อันตรายที่แฝงตัวอยู่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า ภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ ซึ่งมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
อันตรายที่แฝงตัวอยู่ในเครื่องดื่มแอลกอฮอล์ อาจทำให้เกิดภาวะที่เรียกว่า ภาวะแอลกอฮอล์เป็นพิษ ซึ่งมีความรุนแรงถึงขั้นเสียชีวิตได้
Infographic
11-06-2024

1

อินโฟกราฟิก เรื่อง หอบหืด หรือ โรคหืด เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ส่งผลให้หายใจไม่สะดวกและมีเสียงหวีด เหนื่อยหอบ ไอเรื้อรัง แน่นหน้าอก
หอบหืด หรือ โรคหืด เป็นโรคที่เกิดจากการอักเสบเรื้อรังของหลอดลม ส่งผลให้หายใจไม่สะดวกและมีเสียงหวีด เหนื่อยหอบ ไอเรื้อรัง แน่นหน้าอก
Infographic
10-06-2024

0

อินโฟกราฟิก เรื่อง โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากการติดเชื้อโรค ตั้งแต่จมูก คอ หลอดลมไปจนถึงปอด เชื้อที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่จากเชื้อไวรัส
โรคติดเชื้อของระบบทางเดินหายใจ เกิดจากการติดเชื้อโรค ตั้งแต่จมูก คอ หลอดลมไปจนถึงปอด เชื้อที่เป็นสาเหตุส่วนใหญ่จากเชื้อไวรัส
Infographic
06-06-2024

1

อินโฟกราฟิก เรื่อง อาหารวัยทารก เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการได้รับโภชนาการที่ดีเพียงพอในเด็ก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยบ่อย เช่น เป็นหวัด ท้องเสีย
อาหารวัยทารก เป็นสิ่งที่สำคัญต่อการได้รับโภชนาการที่ดีเพียงพอในเด็ก เพื่อสร้างภูมิคุ้มกัน ไม่เจ็บป่วยบ่อย เช่น เป็นหวัด ท้องเสีย
Infographic
05-06-2024

0

อินโฟกราฟิกลัดคิวหมอ เรื่อง แบคทีเรียกินเนื้อคน คือ ภาวะติดเชื้อแบคทีเรียอย่างรุนแรงบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนที่ส่งผลให้ผิวหนังชั้นกล้ามเนื้อถูกทำลายจนติดเชื้อในกระแสเลือด
แบคทีเรียกินเนื้อคน คือ ภาวะติดเชื้อแบคทีเรียอย่างรุนแรงบริเวณเนื้อเยื่ออ่อนที่ส่งผลให้ผิวหนังชั้นกล้ามเนื้อถูกทำลายจนติดเชื้อในกระแสเลือด
Infographic
04-06-2024

0

RAMA Top 3 Ranking

เศร้าใจกับชีวิต อยากฆ่าตัวตาย คาดว่าตนเองมีอาการเสี่ยง เป็น 'โรคซึมเศร้า' ร่วมทำแบบทดสอบภาวะโรคซึมเศร้ากับรามาแชนแนล
Survey
12-12-2023

8

แบบประเมินความเสี่ยงต่อการเป็นโรคหัวใจและหลอดเลือด หากไขมันในเลือดสูง จะเสี่ยงเป็นโรคหัวใจหรือไหม สามารถวัดได้จากแบบประเมินนี้
Survey
12-12-2023

2

แบบสอบถามโรคไต ติดกินเค็ม รสจัด พฤติกรรมแบบนี้ เช็กด่วนกับแบบสอบถามประเมินพฤติกรรมสุ่มเสี่ยงจากการทานอาหาร
Survey
11-12-2023

3

แบบประเมินโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ หากมีอาการ วอกแวก ทำงานผิดพลาดบ่อย อาจเสี่ยงต่อการเป็นโรคสมาธิสั้นในผู้ใหญ่ หากเข้าข่ายควรพบแพทย์
Survey
11-12-2023

2

เก็บตัว ก้าวร้าว อารมณ์รุนแรง ลูกรักเข้าข่ายเด็กติดเกมหรือไม่ มาเช็กแบบประเมินเด็กติดเกมกับรามาแชนแนล
Survey
11-12-2023

2

RAMA Special Memory

สัมภาษณ์พิเศษ เจาะ Liftstyle กับหมอรามาฯ

เจาะ Lift Style ผู้ว่ากทม. รศ. ดร. ชัชชาติ สิทธิพันธุ์ ที่ได้รับสมญานาม “บุรุษที่แข็งแกร่งที่สุดในปฐพี” โดย ผศ.นพ.ภาวิทย์ เพียรวิจิตร หมอหัวใจ รพ.รามาธิบดี บอกเลยว่าน่าสนใจ

ผ่าวัคซีน COVID-19 ฟังชัด ๆ กับ 3 สถาบัน

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล คณะแพทยศาสตร์ศิริราชพยาบาล มหาวิทยาลัยมหิดล และคณะแพทยศาสตร์ จุฬาลงกรณ์มหาวิทยาลัย ร่วมกันจัดเสวนาหัวข้อ “ผ่าวัคซีน COVID-19 ฟังชัด ๆ กับ ทีมแพทย์ 3 สถาบัน” เพื่อร่วมหาคำตอบที่ทุกคนอยากรู้เกี่ยวกับ “วัคซีน COVID-19” มาร่วมหาคำตอบไปกับทีมแพทย์จาก 3 สถาบัน และคุณสุทธิชัย หยุ่น ผู้ดำเนินรายการ

RAMA Health Tips

ยาแก้แพ้ น้ำมูก
ยาแก้แพ้ ยาสามัญประจำบ้านของใครหลาย ๆ คน ที่ช่วยเรื่องอาการแพ้ น้ำมูกไหล ไอ จาม แต่ถ้าหากรับประทานมากหรือบ่อยเกินไปอาจทำให้สมองเสื่อม เป็นความจริงหรือไม่ ? รีบทำความเข้าใจก่อนจะสายเกิน
Article
17-06-2024

14

บทความ เรื่อง ข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้างการทำงานของกระดูกข้อต่อ ทำให้มีอาการ ปวดที่ข้อเข่า
ข้อเข่าเสื่อม เป็นโรคที่เกิดจากการเสื่อมของกระดูกอ่อนผิวข้อ ทั้งทางด้านรูปร่าง โครงสร้างการทำงานของกระดูกข้อต่อ ทำให้มีอาการปวดที่ข้อเข่า
Article
14-06-2024

17

อินโฟกราฟิก เรื่อง หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน เป็นโรคที่มีการอักเสบของหูชั้นกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างหูชั้นนอก และหูชั้นใน และเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็ก
หูชั้นกลางอักเสบเฉียบพลัน เป็นโรคที่มีการอักเสบของหูชั้นกลาง ซึ่งอยู่ระหว่างหูชั้นนอก และหูชั้นใน และเป็นโรคที่พบได้บ่อยในเด็ก
Infographic
13-06-2024

1

บทความ เรื่อง อาการตกขาว สารคัดหลั่ง ภายในร่างกายของผู้หญิงที่ถูกขับออกจากช่องคลอด เกิดขึ้นได้ในผู้หญิงที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแตกต่างกันไปตามรอบเดือน
อาการตกขาว สารคัดหลั่งภายในร่างกายของผู้หญิงที่ถูกขับออกจากช่องคลอด เกิดขึ้นได้ในผู้หญิงที่มีการเปลี่ยนแปลงของฮอร์โมนแตกต่างกันไปตามรอบเดือน
Article
13-06-2024

4

อินโฟกราฟิก เรื่อง วิธีปฐมพยาบาลเมื่อโดนสาร แคดเมียม จะพบปนอยู่กับแร่ธาตุอื่นๆ เช่น แร่สังกะสี แร่ตะกั่ว หรือทองแดง แคดเมียมจะพบได้ในอาหาร ในน้ำ เหมือง และในส่วนน้ำทิ้งหรือน้ำเสีย
แคดเมียม จะพบปนอยู่กับแร่ธาตุอื่นๆ เช่น แร่สังกะสี แร่ตะกั่ว หรือทองแดง แคดเมียมจะพบได้ในอาหาร ในน้ำ เหมือง และในส่วนน้ำทิ้งหรือน้ำเสีย
Infographic
12-06-2024

1

บทความ เรื่อง ปวดท้อง แน่นท้อง เหนื่อย อ่อนเพลีย อุจจาระเป็นเลือด น้ำหนักลดลง อาจเป็นสัญญาณเตือนของ อาการมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็ง ที่พบบ่อย
ปวดท้อง แน่นท้อง เหนื่อย อ่อนเพลีย อุจจาระเป็นเลือด น้ำหนักลดลง อาจเป็นสัญญาณเตือนของ อาการมะเร็งลำไส้ใหญ่ โรคมะเร็งที่พบบ่อย
Article
12-06-2024

1

อินโฟกราฟิก เรื่อง การฉีด วัคซีนโควิด-19 ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรได้อย่างดี โดยจะต้องทำควบคู่ไปกับการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือให้บ่อย และเลี่ยงพื้นที่แออัด
การฉีดวัคซีนโควิด-19 ช่วยสร้างภูมิคุ้มกันโรคได้อย่างดี โดยจะต้องทำควบคู่ไปกับการสวมหน้ากาก เว้นระยะห่าง ล้างมือให้บ่อย และเลี่ยงพื้นที่แออัด
Infographic
11-06-2024

0

บทความ เรื่อง อาการคล้ายกับไข้หวัด มีน้ำมูก และเสมหะอยู่ตลอดเวลา อาการเหล่านี้อาจเสี่ยงเป็น ไซนัสอักเสบ โรคที่สามารถพบได้บ่อยในช่วงที่มีอากาศชื้น
อาการคล้ายกับไข้หวัด มีน้ำมูก และเสมหะอยู่ตลอดเวลา อาการเหล่านี้อาจเสี่ยงเป็น ไซนัสอักเสบ โรคที่สามารถพบได้บ่อยในช่วงที่มีอากาศชื้น
Article
11-06-2024