ความรู้สู่ประชาชน
สาระน่ารู้ คลิปสุขภาพ infographics
Rama App
นัดหมาย จ่ายเงิน รับยา ง่ายครบ
จบใน App เดียว
จุลสารอาชีวอนามัย ประจำเดือนมีนาคม พ.ศ. 2565

การบริการคลินิกอาชีวเวชศาสตร์และเวชศาสตร์สิ่งแวดล้อม

ก่อนกินทุเรียน คุณรู้หรือเปล่าว่า ?

ประโยชน์ในทุเรียน วิตามินซีสูง วิตามินบี โพแทสเซียมสูง ใยอาหารสูง บีตาแคโรทีน

หยุดแคะ! ถ้าไม่อยากขี้หูอุดตัน

โดย อ. พญ.นวรัตน์ อภิรักษ์กิตติกุล ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
เวชระเบียนออนไลน์
ลงทะเบียนทำเวชระเบียนผู้ป่วยใหม่ออนไลน์ งานเวชระเบียนออนไลน์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
  โรงพยาบาลรามาธิบดี  RamaHospital.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์  02-201-1000 กด 0