ความรู้สู่ประชาชน
สาระน่ารู้ คลิปสุขภาพ infographics
ตารางแพทย์
ตารางแพทย์/ตรวจสุขภาพ
ตารางเวรนอกเวลา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี
การบริจาค
การบริจาค
เวชระเบียนออนไลน์
เวชระเบียนออนไลน์
ค้นหารายชื่อแพทย์และตารางตรวจ
ค้นหารายชื่อแพทย์และตารางตรวจ
RAMA App
RAMA App
 
รู้หรือ Young ?

รายการที่จะไปเช็กความรู้สุขภาพวัยรุ่น เพื่อเปลี่ยนความรู้ผิด ให้กลายเป็นถูก

 
SUMMER นี้ หนีร้อน มาให้เลือด

9-16 เมษายน 2567 ขอเชิญผู้ที่สนใจ มาบริจาคได้ที่ห้องรับบริจาคโลหิต โรงพยาบาลรามาธิบดี อาคารหลัก (อาคาร 1) ชั้น 2 โทร. 0-2201-1229 ตอ 202

อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 3 โทร. 0-2200-4208 ได้ทุกวัน ตั้งแต่เวลา 08.30-12.00 น. และ 13.00-16.30 น.

 
ผู้รับบริการที่มีนัดหมายเจาะเลือดกับโรงพยาบาลรามาธิบดี ฝั่งพญาไท

สามารถเข้ารับบริการเจาะเลือดที่ Ramathibodi Health Space @ Paradise Park ได้แล้ว

 
โรคแทรกซ้อนภัยร้าย ที่มากับความดันโลหิตต่ำ

โดย อ. พญ.ณัฏฐากร พงศ์เศรษฐ์กุล ภาควิชาเวชศาสตร์ครอบครัว คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
อุจจาระน้อยกว่าปกติ เสี่ยงมะเร็งลำไส้ใหญ่ หรือไม่

โดย ผศ. นพ.พงศศิษฏ์ สิงหทัศน์ สาขาวิชาศัลยศาสตร์อุบัติเหตุและเวชบำบัดวิกฤตศัลยกรรม ภาควิชาศัลยศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรง...

 
โรคกรดไหลย้อน เสี่ยงเป็นโรคมะเร็งได้หรือไม่ ?

โดย อ. พญ.โยษิตา หมื่นแก้ว ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

 
ไม่รับประทานอาหารเช้า เสี่ยงสมองเสื่อม จริงหรือ ?

โดย อ. นพ.ศรัณย์ ธนพฤฒิวงศ์ สาขาวิชาเวชศาสตร์ผู้สูงอายุ ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลั...