Rama App
นัดหมาย จ่ายเงิน รับยา ง่ายครบ
จบใน App เดียว
งานวัน "โรคหายาก" ประเทศไทย ครั้งที่ 10

วันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2563 ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

ขอเชิญร่วมงานวันนอนหลับโลก (Better Sleep, Better Life, Better Planet นอนหลับสนิท ชีวิตสุขสันต์ โลกพลันสดใส)

ในวันพฤหัสบดีที่ 12 มีนาคม 2563 เวลา 8.00-12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์

@Rama ฉบับที่ 35 วิธีป้องกันโรค COVID-19
ในช่วงเวลาที่ผ่านมา นอกจากเราจะต้องรับมือกับ ฝุ่นละอองขนาดเล็ก PM 2.5 ที่เป็นตัวปัญหาทำให้ผู้คนตื่นตระหนกกันมากแล้ว ยังเจอกับปัญหาไวรัสโคโรนาสายพันธุ์ใหม่ ที่ถูกเรียกว่า โรค COVID-...