Rama App
นัดหมาย จ่ายเงิน รับยา ง่ายครบ
จบใน App เดียว
การบริจาค
การบริจาค
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศและการบริการ
ศูนย์แห่งความเป็นเลิศ
เวชระเบียนออนไลน์
เวชระเบียนออนไลน์
ค้นหารายชื่อแพทย์และตารางตรวจ
ค้นหารายชื่อแพทย์และตารางตรวจ
แผนที่และการเดินทาง
แผนที่และการเดินทาง
สาระน่ารู้ด้านสุขภาพ
สาระน่ารู้ด้านสุขภาพ
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมคณะฯ
ประชาสัมพันธ์/กิจกรรมคณะฯ
COVID-19 รู้เพื่อรอด
COVID-19 รู้เพื่อรอด
ขอเชิญผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรงกรมบัญชีกลางที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูง (high dose) ประจำปี 2567 ระยะที่ 1

กำหนดฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูง (high dose) ตั้งแต่วันที่ 17 กรกฎาคม 2567 เป็นต้นไป

ขอเชิญผู้มีสิทธิเบิกจ่ายตรง กรมบัญชีกลาง ที่มีอายุตั้งแต่ 65 ปีขึ้นไป ฉีดวัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูง (high dose) ประจำปี 2567 ระยะที่ 1

กำหนดฉีดวัคซีน วันที่ 16 กรกฎาคม 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ณ ชั้น 1 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี

คลินิกแพทย์แผนไทย หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกแพทย์ทางเลือก

ให้บริการ ทุกวันจันทร์-วันศุกร์ เวลา 08.00-16.00 น. (เว้นวันหยุดราชการและวันหยุดนักขัตฤกษ์)

ขอเชิญประชาชนและบุคคลในครอบครัวผู้มีสิทธิสวัสดิการรักษาพยาบาล ข้าราชการที่มีอายุ 65 ปีขึ้นไป ลงทะเบียนจองสิทธิและฉีด วัคซีนไข้หวัดใหญ่ขนาดสูง (high dose) ประจำปี 2567 ระยะที่ 1 ไม่เสียค่าใช้จ่าย

ลงทะเบียนจองสิทธิได้ตั้งแต่วันนี้เป็นต้นไป จะปิดรับลงทะเบียนการจอง เมื่อครบตามจำนวน

 
Healthy By Rama ตอน อาการทางจิต... สัญญาณบ่งบอกว่าควรพบจิตแพทย์

“อาการทางจิต” เป็นอาการที่หลายคนคิดว่าเป็นเพียงชั่ววูบ ทำให้ละเลยที่จะไปพบแพทย์ แต่ความเป็นจริงแล้วนับเป็นโรคที่ต้องการการรักษาเยียวยา

Update: 22 March, 2016
 
ลดเค็ม...เพื่อสุขภาพ

กิจกรรมสร้างสรรค์ เพื่อรณรงค์ลดเค็ม มาร่วมเป็นส่วนหนึ่งในการลดกินเค็มกันเถอะ!! 

Update: 17 October, 2015
 
Healthy By Rama ตอน ตกขาว

ตกขาว คือ ของเหลวที่ไหลออกจากช่องคลอด เป็นของเหลวมีลักษณะเป็นมูกใส สีขาวขุ่นเหมือนแป้งเปียก...

Update: 23 May, 2016
 
สวัสดีฉันชื่อไต...ดูแลฉันหน่อยได้ไหมเธอ

"ไต" คืออวัยวะสำคัญอีกส่วนหนึ่งในร่างกายมนุษย์

Update: 24 December, 2015
  ลิงก์ที่น่าสนใจ