ติดต่อเรา

ศูนย์บริการข้อมูลรามาธิบดี (Rama Call Center)

 02 201 1000
  270 ถนนพระรามที่หก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400

ศูนย์บริการข้อมูล ณ ศูนย์การแพทย์สิริกิติ์

 สำนักงานศูนย์  02 201 1091-3

 Premium Clinic  02 201 1091-3

ศูนย์บริการข้อมูล ณ อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ (Call Center)

 02 200 3000

ปรึกษาปัญหาสุขภาพ

 02 201 2521

เวลาทำการ
จันทร์ - ศุกร์ 8:00 - 17:00 น.
เสาร์ - อาทิตย์ 8:00 - 17:00 น.

ศูนย์รถพยาบาลโรงพยาบาลรามาธิบดี

 02 200 2819