การเดินทางไปโรงพยาบาล

  รถประจำทาง ถนนพระราม 6 :
    8, 44, 67, 92, 97, 157, 171, 509, 538, R26E

    รถประจำทาง ถนนราชวิถี :
    12, 28, 108, 542, 539, 515