ร่างกาย

บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์

บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาและวิจัยทางการแพทย์ สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
ดูรายละเอียดเพิ่มเติม คลิก

 


 

 

ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล

ท่านที่สนใจจะบริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาจะติดต่อขอบริจาคร่างกายได้ที่

http://www.sc.mahidol.ac.th/scan/thai/bodydonation.html

 

บริจาคร่างกายเพื่อการศึกษาสามารถเลือกดำเนินการได้ดังนี้

1. ติดต่อโดยตรงที่สำนักงานภาควิชากายวิภาคศาสตร์ (ตั้งอยู่ระหว่างกระทรวงการต่างประเทศกับโรงพยาบาลรามาธิบดี)
“ภาควิชากายวิภาคศาสตร์ คณะวิทยาศาสตร์ มหาวิทยาลัยมหิดล ถนนพระราม 6 เขตราชเทวี กรุงเทพฯ 10400”

2. เขียนจดหมายขอแบบฟอร์มการบริจาคร่างกายตามที่อยู่ข้างบน
โทรศัพท์แจ้งที่อยู่เพื่อการขอแบบฟอร์มหนังสือสำคัญการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
ที่หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201 5400, 02-201 5402, 02-354 7346

3. ทางอินเตอร์เนต สามารถ print แบบฟอร์มหนังสือสำคัญการอุทิศร่างกายเพื่อการศึกษา
http://www.sc.mahidol.ac.th/scan/BodyDonation.pdf

 

แผนที่การเดินทางไป Department of Anatomy ห้อง B106

หมายเลขโทรศัพท์ : 02-201 5400, 02-201 5402, 02-354 7346