การเลื่อนนัดตรวจ

สำหรับทุกห้องตรวจ (OPD)

  1. ผ่าน 'Rama Appointment' App ดาวน์โหลดได้จาก App Store และ Play Store
  2. โทร. 02-201-1000 และ 02-200-3000

สำหรับ MRI และ CT
ที่ศูนย์รังสีวินิจฉัยก้าวหน้า (ไอแมค AIMC)

  1. ผ่านเว็บไซต์ AIMC.mahidol.ac.th
  2. โทร. 02-201-1251