COVID-19 รู้เพื่อรอด

You are here

ข้อมูลโรคข้อควรปฏิบัติและคำแนะนำคำถามที่พบบ่อยสำหรับบุคลากรทางการแพทย์การดูแลแบบ Home Isolationประกาศ/ประชาสัมพันธ์ที่เกี่ยวข้องบริจาคเงิน สิ่งของ และอาหาร เพื่อผู้ปฏิบัติงานผู้มอบพลังน้ำใจ ต้านวิกฤต COVID-19
พลังน้ำใจคนไทย ต้านวิกฤต COVID-19 กับรามาธิบดี

บริจาคเงินสมทบทุนและอุปกรณ์การแพทย์ขนาดใหญ่ บริจาคสิ่งของรับมือสถานการณ์ COVID-19

ฉีดวัคซีน COVID-19 แล้วลิ่มเลือดอุดตัน! จริงหรือ?

โดย ผศ. พญ.กชวรรณ บุญญวัฒน์ สาขาวิชาโลหิตวิทยา ภาควิชาอายุรศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

เมื่อผู้ปกครองติดเชื้อโควิด-19 แต่เด็กไม่ติดเชื้อ จะดูแลอย่างไรดี

พิจารณาฝากเด็กไว้กับญาติหรือผู้อื่นที่พอจะดูแลเด็กได้

ขอเชิญร่วมบริจาคเงินสมทบทุนซื้อเครื่องมือแพทย์ที่จำเป็นสำหรับรักษาผู้ป่วยโควิด-19 เพื่อเพิ่มโอกาสการรอดชีวิตให้แก่ผู้ป่วยอีกจำนวนมาก

ขอขอบคุณทุกน้ำใจที่ช่วยสร้างพลังการให้ที่ยิ่งใหญ่และไม่สิ้นสุดไปด้วยกัน

ประกาศ โรงพยาบาลรามาธิบดี

เนื่องด้วยสถานการณ์การแพร่ระบาดของโควิด-19 ที่ทวีความรุนแรงและแพร่กระจายเป็นวงกว้าง โรงพยาบาลรามาธิบดี จึงขอประกาศมาตรการ...

WFH มันเหนื่อย ฮีลตัวเองยังไงดี?

โดย อ. นพ.จาตุรงค์ ศิริเฑียรทอง ภาควิชาจิตเวชศาสตร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

QR code สำหรับท่านที่ได้รับการดูแลแบบ Home Isolation ของโรงพยาบาลรามาธิบดี

กลุ่ม Line ทีมแพทย์และพยาบาล คำแนะนำการปฏิบัติแยกตัวที่บ้าน แบบสอบถามสุขภาพใจ การวัดอุณหภูมิและการใช้เทอร์โมมิเตอร์ การวัดออกซิเจนปลายนิ้ว คู่มือการกักตัวสำหรับผู้สัมผัสใกล้ชิดผู้ป่วยติดเชื้อโควิด-19 ฉบับประชาชน

12 ข้อปฏิบัติ เมื่อผู้ป่วยโควิด-19 ต้องกักตัวอยู่บ้าน

1. ไม่ให้ใครมาเยี่ยมที่บ้าน 2. อยู่ในห้องตัวเองตลอดเวลารักษาระยะห่างกับคนในบ้านอย่างน้อย 2 เมตร...