วิธีการส่งอบหน้ากาก ด้วย UV

ขั้นตอนกระบวนการนำส่งหน้ากากเข้าอบฆ่าเชื้อด้วยตู้ UV-C ขนาดใหญ่ เพื่อนำหน้ากากกลับมาใช้ซ้ำ (2.28 นาที) และการ reuse N95 mask ด้วยหม้อ UV-C (3.04 นาที)

 
ขั้นตอนการใส่-ถอดอุปกรณ์ปัองกันร่างกาย PAPR และ Coverall

คลิปวีดิโอ ขั้นตอนการใส่ (ความยาว 2.59 นาที) และขั้นตอนการถอด (ความยาว 2.33 นาที)