ขอเชิญท่านที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID-19

ขอเชิญท่านที่มีความประสงค์ร่วมบริจาคสิ่งของ เพื่อรับมือกับสถานการณ์ COVID-19

บริจาคเป็นเงิน

บริจาคสิ่งของ

สำหรับอาหารที่ผู้บริจาคนำมามอบ โปรดเลี่ยง อาหารที่หมดอายุง่าย เช่น กะทิ อาหารประเภท ส้มตำ เป็นต้น

ประเภทอาหาร

หมายเหตุ : โปรดระบุจำนวนอาหาร วัน และเวลาในการนำมาบริจาค เพื่อให้เจ้าหน้าที่ปฎิบัติงานสามารถบริหารจัดการ และอำนวยความสะดวกแก่ท่านในการรับของ

งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามหก แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กทม. 10400
สอบถามข้อมูลการบริจาค :
คุณประสาน พรตุลากัลป์    โทร. 06-4586-1208
คุณพัชรนันท์ คำพงษา       โทร. 09-7936-2693
คุณสุภาภรณ์ ทองรัตน์แก้ว โทร. 08-2061-1750

 ถนนพระรามหก พญาไท : คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
งานบริหารโรงพยาบาลรามาธิบดี ชั้น 2 อาคารบริหาร คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามข้อมูลการบริจาค :
คุณประสาน พรตุลากัลป์    โทร. 06-4586-1208
คุณพัชรนันท์ คำพงษา       โทร. 09-7936-2693
คุณสุภาภรณ์ ทองรัตน์แก้ว โทร. 08-2061-1750

 บางพลี สมุทรปราการ : สถาบันการแพทย์จักรีนฤบดินทร์
จุดคัดกรอง ชั้น 1 อาคารโรงพยาบาลรามาธิบดีจักรีนฤบดินทร์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
สอบถามข้อมูลการบริจาค : คุณอาภรณ์ สมจิตร์
โทร. 06-4585-0906

เพื่อให้การบริจาคมีประสิทธิภาพมากขึ้น ขอความกรุณากรอกรายละเอียดข้างล่าง