ประวัติความเป็นมาของชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ชมรมนาฏศิลป์และดนตรีไทย คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ก่อตั้งขึ้น เมื่อปี พ.ศ. ๒๕๑๗ โดยศาตราจารย์เกียรติคุณนายแพทย์พูนพิศ อมาตยกุล อาจารย์แพทย์ผู้เชี่ยวชาญด้านโสต ศอ นาสิกวิทยา ผู้มีความรู้ความสามารถในด้านดนตรีไทย การขับร้องและชื่นชอบการฟังเพลงต่างๆ ...

อ่านต่อ...

ศิลปวัฒนธรรมรามาธิบดี

โทร. 0-2201-xxxx