วีดิทัศน์การเรียนการสอน
กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
 
สัมภาษณ์เมื่อวันจันทร์ที่ 4 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 
หลักสูตรการฝึกอบรมแพทย์เพื่อประกาศนียบัตรแสดงความรู้ความสามารถในการประกอบวิชาชีพเวชกรรม ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 ตุลา...
 
สามารถสมัครได้ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 3 กันยายน 2566 ติดต่อสอบถามข้อมูลได้ที่คุณพิชชาอร โทรศัพท์ 0-2201-2166 
 
ในวันจันทร์ที่ 31 กรกฎาคม 2566 ตามที่คณะรัฐมนตรีมีประกาศให้เป็นวันหยุดพิเศษ
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 ณ ห้องประชุมอรรถสิทธิ์ เวชชาชีวะ ชั้น 5 อาคารสิริกิติ์
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 17 สิงหาคม 2566 โดยสาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
 
เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 สิงหาคม 2566 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารหลัก
 
จัดโดยสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด เมื่อวันศุกร์ที่ 11 สิงหาคม 2566 ณ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกสูติกรรม ชั้น 2 อาคารหลัก...
 
ในวันพุธที่ 5 กันยายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา หรือรับชมทางออนไลน์ผ่าน Zoom Meeting...
 
ในวันศุกร์ที่ 8 กันยายน 2566 เวลา 08.00-09.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ชั้น 4 อาคารหลัก
 
โดย รศ. นพ.ธนพันธ์ ชูบุญ ในวันพุธที่ 23 สิงหาคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
โดย รศ. พญ.ธนิตา ตันตระรุ่งโรจน์ ในวันพุธที่ 9 สิงหาคม 2566 เวลา 8:00-9:00 น.
 
ยาคุมไม่ได้มีดีแค่คุมกำเนิด

ยาคุมกำเนิด เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งสำหรับผู้หญิง เพราะตัวยาคุมจะบรรจุฮอร์โมนเพศหญิง คือ เอสโตรเจนแล...

 

แนะนำขั้นตอนการเข้ารับบริการ ติดต่อสอบถาม 0-2201-2129 

 

โดย ผศ. พญ.อรวิน วัลลิภากร สาขาวิชาเวชศาสตร์การเจริญพันธุ์ ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ออกอากาศ ณ วันที่ 12 กรกฎาคม 2566...

 
PMS

เกิดก่อนการมีประจำเดือน 1-2 สัปดาห์ มีสาเหตุจากการเปลี่ยนแปลงของระดับฮอร์โมนเพศหญิง 

  Link ที่น่าสนใจ