วีดิทัศน์การเรียนการสอน
กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 19 กรกฎาคม 2566 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2201-2166 คุณพิชชาอร เลขานุการสาขาวิชาฯ
 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 มิถุนายน 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณสุกัญญา โทรศัพท์ 0-2201-2192
 
 ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 15 มีนาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ คุณวนิดา เลขานุการสาขาวิชาฯ โทร 0-2201-1451
 
ในวันพุธที่ 1 พฤษภาคม 2567 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์ และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี ...
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom meeting
 
Female Pelvic Floor Dysfunction Care (FPFDC) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 
เมื่อวันศุกร์ที่ 8 มีนาคม 2567 ณ ห้องประชุมสูติกรรมพิเศษ อาคาร 1 ชั้น 4
 
โดย รศ. นพ.พรเทพ ตันเผ่าพงษ์ ภาควิชากุมารเวชศาสตร์ (Speaker) ในวันจันทร์ที่ 22 เมษายน 2567 เวลา 8.00-9.00 น. 
 
 ในวันจันทร์ที่ 25 มีนาคม 2567 เวลา 8.00-9.00 น. โดย อ. พญ.วริษา สุนทรวินิต อาจารย์ประจำภาควิชาเวชศาสตร์ชุมชน (Speaker)...
 
โดย อ. นพ.สามารถ ภูวไพรศิริศาล อาจารย์ประจำสาขาวิชาศัลยศาสตร์ทางเดินอาหารและศัลยศาสตร์ทั่วไป ในวันพุธที่ 6 มีนาคม 2567 เวลา 0...
 
โดย อ. นพ.นพดล ไชยสิทธิ์ ในวันพุธที่ 14 กุมภาพันธ์ 2567 เวลา 08.00-09.00 น.
 
ยาคุมไม่ได้มีดีแค่คุมกำเนิด
     ยาคุมกำเนิด เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งสำหรับผู้หญิง เพราะตัวยาคุมจะบรรจุฮอร์โมนเพศห...
 
ดูรายชื่อแพทย์ลงตรวจได้ที่นี่ https://www.rama.mahidol.ac.th/rama-km/cat/17/CKM04/1737
 
🔗 https://www.rama.mahidol.ac.th/rama-km/cat/17/CKM04/1702 ที่มา : รามาแชนแนล Rama Channel
 
PMS
🔗 https://www.rama.mahidol.ac.th/rama-km/cat/17/CKM04/1458
  Link ที่น่าสนใจ