ในวันที่ 20-21 มีนาคม 2566 ณ ห้องประชุม 910ABC ชั้น 9 อาคารเรียนและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี...
 
ในวันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 11.00-13.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคารหลัก ชั้น 4
 
ประกาศรายชื่อผู้ผ่านการคัดเลือกเข้ารับการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้าน อนุสาขามะเร็งวิทยานรีเวช ประจำปีการศึกษา 2566
 
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 ตุลาคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณเพ็ญนภา คุณกัลยา โทรศัพท์ 0-2201-2805
 
ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ร่วมกับชมรมผ่าตัดผ่านกล้องมะเร็งนรีเวชไทย และส...
 
เมื่อวันที่ 6 พฤศจิกายน 2565 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา โดยสาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม
 
วันพฤหัสบดีที่ 6 ตุลาคม พ.ศ. 2565 เวลา 8.00-9.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี...
 
สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติก...
 

ประจำเดือน ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงสุขภาพในการเจริญพันธุ์ของสาว ๆ การจดบันทึกเป็นประจำ จึงช่วยเป็นการช่วยตรวจสอบและสัง...

 

ปัญหาสุดปวดใจของเหล่าคู่รักที่อยากมีลูก มีลูกสักคนยากจัง ไม่ว่าจะทำอย่างไงก็ไม่มี ต้องลองหันกลับมาดูสังเ...

 

ข้อมูลการฝากครรภ์ ขั้นตอนการรับฝากครรภ์ สิทธิ์การเบิกค่ารักษา อัตราค่าบริการ ค่าคลอด ค่าห้องพัก

 


ขอบคุณข้อมูลโดย อ. พญ.ชนัญญา ตันติธรรม ฝ่ายพันธกิจด้านการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้สามารถติดต่อนัดหมายผ่านทาง Rama App หรื...

  Link ที่น่าสนใจ

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com