วีดิทัศน์การเรียนการสอน
กรุณาเข้าสู่ระบบ
กรุณาเข้าสู่ระบบ
 
ในวันอาทิตย์ที่ 18 สิงหาคม 2567 ณ Sindhorn Kempinski Hotel Bangkok สอบถามรายละเอียดได้ที่ คุณกัณฐมณี กอดแก้ว โทรศัพท์ 0-2201-...
 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 30 สิงหาคม 2567 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่คุณวนิดา โทรศัพท์ 0-2201-1451 
 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2567 สอบสัมภาษณ์วันที่ 29 สิงหาคม 2567 สมัครได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/ob...
 
ตั้งแต่บัดนี้จนถึง 31 กรกฎาคม 2567 สอบถามข้อมูลติดต่อได้ที่ คุณเพ็ญนภา คุณกัลยา เลขานุการสาขาวิชาฯ โทรศัพท์  0-201-2805...
 
ในวันศุกร์ที่ 28 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00 น. ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 
โดยมีพิธีรับมอบประกาศนียบัตร เมื่อวันพุธที่ 26 มิถุนายน 2567 ที่ผ่านมา
 
เมื่อวันจันทร์ที่ 1 เมษายน 2567 เวลา 10.00-12.00 น. ผ่านทางระบบออนไลน์ Zoom meeting
 
Female Pelvic Floor Dysfunction Care (FPFDC) เมื่อวันที่ 29 กุมภาพันธ์ 2567 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา
 
โดย  ศ. ดร. เภสัชกรชลภัทร สุขเกษม (Speaker) ในวันพุธที่ 17 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00-9.00 น.
 
โดย  ผศ. นพ.อธิษฐาน รัตนบุรี (Speaker) ในวันพุธที่ 10 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00-9.00 น. 
 
รศ. ดร. นพ.อติวุทธ กมุทมาศ  (Speaker) ในวันจันทร์ที่ 8 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00-9.00 น. 
 
โดย  ผศ. นพ.ณัฐพงศ์ อิศรางกูร ณ อยุธยา (Speaker) ในวันพุธที่ 3 กรกฎาคม 2567 เวลา 8.00-9.00 น. 
 
ยาคุมไม่ได้มีดีแค่คุมกำเนิด
     ยาคุมกำเนิด เป็นวิธีการคุมกำเนิดที่มีประสิทธิภาพอย่างหนึ่งสำหรับผู้หญิง เพราะตัวยาคุมจะบรรจุฮอร์โมนเพศห...
 
ดูรายชื่อแพทย์ลงตรวจได้ที่นี่ https://www.rama.mahidol.ac.th/rama-km/cat/17/CKM04/1737
 
🔗 https://www.rama.mahidol.ac.th/rama-km/cat/17/CKM04/1702 ที่มา : รามาแชนแนล Rama Channel
 
PMS
🔗 https://www.rama.mahidol.ac.th/rama-km/cat/17/CKM04/1458
  Link ที่น่าสนใจ