อาจารย์แพทย์ 1 อัตรา ตั้งแต่บัดนี้จนถึงวันที่ 5 สิงหาคม 2564 สอบถามข้อมูลได้ที คุณจิตตรัตน์ โทรศัพท์ 0-2201-2167
 
โดย อ. ดร. พญ.สมสุข สันติเพ็ญจกุล  ในวันพุธที่ 18 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00-9.00 น.
 
โดย รศ. นพ.ตรีภพ เลิศบรรณพงษ์  ในวันจันทร์ที่ 9 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00-9.00 น.
 
โดย รศ. พญ.สุชยา ลือวัน  ในวันจันทร์ที่ 2 สิงหาคม 2564 เวลา 8.00-9.00 น.
 
ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564
 
โดย ผศ. นพ.อดิเทพ เชาว์วิศิษฐ หัวหน้าภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมภาควิชาฯ...
 
เมื่อวันที่ 30 มิถุนายน 2564 ณ ห้องประชุมภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา อาคารหลัก ชั้น 4 โดยรักษามาตรการเว้นระยะห่างทางสัมคม
 
ประมวลภาพกิจกรรม OB-GYN Ramathibodi Hospital Hybrid Webinar เมื่อวันศุกร์ที่ 28 พฤษภาคม พ.ศ. 2564 ซึ่งจัดโดยสาขาวิชาเวชศ...
 

สามารถติดต่อได้ตามเบอร์โทรศัพท์ดังต่อไปนี้ ในเวลาราชการ ติดต่อหน่วยตรวจสูติกรรม โทรศัพท์ 0-2201-1135 และ นอ...

 

เนื่องจากสถานการณ์การแพร่ระบาดของโรคโควิด-19 ทำให้การฉีดวัคซีนเป็นเรื่องจำเป็นเร่งด่วน รวมถึงสตรีวัยเจริญพันธุ์ ซึ่งส่วนหน...

 
เบาหวานขณะตั้งครรภ์

สิ่งที่คุณแม่กังวลเมื่อตั้งครรภ์หนีไม่พ้นเรื่องของภาวะเสี่ยงที่ส่งผลต่อลูกน้อยในครรภ์ ดังนั้นคุณแม่จึงต้องทำการฝากครรภ์เพื...

 
ตกขาว

ตกขาวเป็นอาการของผู้หญิงที่สามารถเกิดได้ตามปกติ แต่บางครั้งก็อาจบ่งบอกถึงความผิดปกติได้เช่นกัน แสดงออกผ่านทางลักษณะของตกขา...

  Link ที่น่าสนใจ

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com