ตั้งแต่วันที่ 8 สิงหาคม ถึง 30 กันยายน 2565 สอบถามข้อมูลเพิ่มเติมได้ที่ 0-2201-2167 คุณณัฐนันท์ เจ้าหน้าที่ประจำหลักสูตรฯ
 
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 ติดต่อสอบถามได้ที่คุณสุกัญญา โทรศัพท์ 0-2201-1475, 0-2201-1412
 
สมัครได้ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 สิงหาคม 2565 ติดต่อสอบถามรายละเอียดเพิ่มเติมได้ที่คุณวนิดา โทรศัพท์ 0-2201-1451...
 
ตั้งแต่บัดนี้ จนถึงวันที่ 31 กรกฎาคม 2565 กำหนดสอบสัมภาษณ์ วันที่ 2 กันยายน 2565 ติดต่อสอบถามโทรศัพท์ 0-2201-2805
 
สำหรับแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด เมื่อวันพฤหัสบดีที่ 24 กุมภาพันธ์ 2565 เวลา 13.00 – 16.00 น. ณ ห้องปฏิบัติก...
 
จัดโดย สาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด ร่วมกับ สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม (FPMRS) เมื่อวั...
 
จัดโดย สาขาเวชศาสตร์เชิงกรานสตรีและศัลยกรรมซ่อมเสริม (FPMRS) เมื่อวันศุกร์ที่ 7 มกราคม 2565 เวลา 13.00-15.00 น. ณ ห้องปร...
 
จัดโดยสาขาวิชาเวชศาสตร์มารดาและทารกปริกำเนิด เมื่อวันศุกร์ที่ 10 กันยายน 2564
 

ประจำเดือน ถือเป็นสิ่งหนึ่งที่บ่งบอกถึงสุขภาพในการเจริญพันธุ์ของสาว ๆ การจดบันทึกเป็นประจำ จึงช่วยเป็นการช่วยตรวจสอบและสัง...

 

ปัญหาสุดปวดใจของเหล่าคู่รักที่อยากมีลูก มีลูกสักคนยากจัง ไม่ว่าจะทำอย่างไงก็ไม่มี ต้องลองหันกลับมาดูสังเ...

 

ข้อมูลการฝากครรภ์ ขั้นตอนการรับฝากครรภ์ สิทธิ์การเบิกค่ารักษา อัตราค่าบริการ ค่าคลอด ค่าห้องพัก

 


ขอบคุณข้อมูลโดย อ. พญ.ชนัญญา ตันติธรรม ฝ่ายพันธกิจด้านการดูแลสุขภาพ ทั้งนี้สามารถติดต่อนัดหมายผ่านทาง Rama App หรื...

  Link ที่น่าสนใจ

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com