ชมรมนรีแพทย์ทางเดินปัสสาวะแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2563 แบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ. 2563...
 
ชมรมนรีแพทย์ทางเดินปัสสาวะแห่งประเทศไทย ขอเชิญร่วมการประชุมวิชาการประจำปี 2563 แบบออนไลน์ วันเสาร์ที่ 28 พฤศจิกายน พ.ศ....
 
ขอแสดงความยินดีกับรองศาสตราจารย์ น.ต.หญิง แพทย์หญิงชื่นกมล ชรากร (ร.น.) อาจารย์ประจำสาขาวิชามะเร็งวิทยานรีเวช 
 
ตกขาว

ตกขาวเป็นอาการของผู้หญิงที่สามารถเกิดได้ตามปกติ แต่บางครั้งก็อาจบ่งบอกถึงความผิดปกติได้เช่นกัน แสดงออกผ่านทางลักษณะของตกขา...

 
วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก

วัคซีนป้องกันมะเร็งปากมดลูก เป็นวัคซีนที่ผลิตขึ้นเพื่อป้องกันการติดเชื้อที่ก่อให้เกิดมะเร็งปากมดลูก ซึ่งเรียกว่า HPV vacci...

 
ครรภ์ไข่ปลาอุก

คุณแม่ที่กำลังตั้งครรภ์หรือวางแผนที่จะตั้งครรภ์ควรรู้เกี่ยวกับอาการครรภ์ไข่ปลาอุก เนื่องจากมองภายนอกเหมือนการตั้งครรภ์ธรรม...

ดูเนื้อหา Video Channel

ปฏิทินกิจกรรม

ภาควิชาสูติศาสตร์-นรีเวชวิทยา ObGyn.mahidol.ac.th
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
โทรศัพท์ 02-201-1412 โทรสาร 02-201-1416 Email : 
obgynrama.mahidol@gmail.com