วันคล้ายวันก่อตั้งภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ครบรอบ 45 ปี
วันพุธที่ 9 พฤศจิกายน พ.ศ. 2566 วันคล้ายวันก่อตั้งภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี ครบรอบ 45 ปี...
 
ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อยอดออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2567
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศการรับสมัครการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านต่อย...
 
การผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าแบบวันเดียวกลับ (AKAS : Ambulatory Knee Arthroscopic Surgery)
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เปิดให้บริการการผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า แบบไม่ต้องนอนโรงพ...
 
Facebook ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รามาธิบดี
📢 ช่องทางใหม่ในการติดตามข่าวสาร และข้อมูลที่น่าสนใจของภาควิชาออร์โธปิดิกส์
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ผ่านการประเมินขอรับรองรายโรคการผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าแบบวันเดียวกลับ
วันที่ 13 กันยายน 2566 - ประมวลภาพบรรยากาศ การประเมินขอรับรองรายโรคการผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าแบบวันเดียวกลับ
 
ทีม Knowledge Management ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รับโล่พร้อมประกาศนียบัตร รางวัล KM AWARD ปี 2566
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 - ทีม Knowledge Management ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รับโล่พร้อมประกาศนียบัตร รางวัล KM AWARD ปี...
 
ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2566
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 - ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2566
 
ออร์โธปิดิกส์ส่งหัวใจอินฟินิตี้ ในวันรามาธิบดี 2566
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมส่งหัวใจอินฟินิตี้ ในวันรามาธิบดี 2566
 
pye ปีนรั้ว | คลินิกสถาปัตย์บำบัด

การประยุกต์สถาปัตย์ร่วมกับการแพทย์

 
"สถาปัตย์บำบัด" สร้างคุณภาพให้ที่พักอาศัย ฟื้นฟูผู้ป่วย

"สถาปัตย์บำบัด" สร้างคุณภาพให้ที่พักอาศัย ฟื้นฟูผู้ป่วย

 
คลินิกสถาปัตย์บำบัด การแพทย์จับมืองานสถาปัตย์บำบัดโรค

การแพทย์จับมืองานสถาปัตย์บำบัดโรค

 
ความเป็นมาคลินิกสถาปัตย์บำบัด

ความเป็นมาคลินิกสถาปัตย์บำบัด

 
สร้างหมอด้วยมือ

สร้างหมอด้วยมือ โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มห...

 
การพัฒนาชุดอุปกรณ์และรูปแบบการสอน การฝึกผ่าตัดส่องกล้องจำลอง

การพัฒนาชุดอุปกรณ์และรูปแบบการสอน การฝึกผ่าตัดส่องกล้องจำลอง โดยนายแพทย์รัฐภูมิ วัชโรภาส ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร...

  ลิงก์ที่น่าสนใจ