เกร็ดความรู้

1. เรื่อง "โรคคอเกร็ง"

ลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 ก.พ. 2554 (โดย รศ.วิวัฒน์  วจนะวิศิษฐ)

2. เรื่อง "กระดูกพรุนในผู้สูงอายุ"

ลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 12 ก.พ. 2554 (โดย รศ.วิวัฒน์  วจนะวิศิษฐ)

3. วิธีการรักษากระดูกพรุนในผู้สูงอายุ ป้องกันตะโพกหัก

ลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ ฉบับวันที่ 10 เม.ย. 2554 (โดย รศ.วิวัฒน์  วจนะวิศิษฐ)

4. เตรียมตัว เตรียมใจ ก่อนข้อเข่าเสื่อม

ลงหนังสือพิมพ์เดลินิวส์ คอล์ม หมอรามาฯ ไขปัญหาสุขภาพ ฉบับวันที่ 23 ก.ค. 2554 (โดย ศ.คลินิกวิโรจน์  กวินวงศ์โกวิท)

5. เรื่อง "กายบริหาร เพื่อป้องกันกระดูกหัก"

ข้อมูลนิตยสาร Good Heath  (โดย รศ.วิวัฒน์  วจนะวิศิษฐ)

6. เรื่อง "คุณ ทรงตัว ดีแค่ไหน"

นิตยสารกรุงเทพธุรกิจ ฉบับวันที่ 2 ต.ค. 2554 (โดย รศ..วิวัฒน์  วจนะวิศิษฐ)

7. เรื่อง "โรคหมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท โรคที่ป้องกันได้"

นิตยสาร Feature focus ฉบับที่ 35 พฤศจิกายน 2554 (โดย รศ.วิวัฒน์  วจนะวิศิษฐ)

8. Prevention is the best way to deal with sports injuries

RBSC Magazine (ราชกรีฑาสโมสร)  Vol.11 No. 131 May 2012 (Clin.Prof.Viroj Kawinwonggowit)

9. เรื่อง กระดูกอ่อนในข้อ

นิตยสารวาไรตี้สุขภาพ ฉบับที่ 7 เดือนมีนาคม 2556 (โดย รศ.วิวัฒน์  วจนะวิศิษฐ)