ภาควิชาออร์โธปิดิกส์  เปิดรับสมัคร นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล ประกาศการเปิดรับสมัคร นักกายภาพบำบัด 1 อัตรา...
 
Facebook ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รามาธิบดี
📢 ช่องทางใหม่ในการติดตามข่าวสาร และข้อมูลที่น่าสนใจของภาควิชาออร์โธปิดิกส์
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพร แสงเพชร
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์ณัฐพร แสงเพชร
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ขอแสดงความยินดี แด่ รองศาสตราจารย์ นายแพทย์นรชาติ ศิริศรีตรีรักษ์
 
คณาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมสวดพระพิธีธรรมและพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์สมมาตร แก้วโรจน์
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567 - คณาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมสวดพระพิธีธรรมและพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติ...
 
งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศการสงกรานต์ 2567
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดกิจกรรมงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศการสงกรานต์ 2567
 
Orthopaedic Cadaveric Workshop 2024
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดกิจกรรม Orthopaedic Cadaveric Workshop 2024
 
การประชุมสัมมนากำหนดทิศทางภาควิชาออร์โธปิดิกส์ในอนาคต
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดการประชุมสัมมนากำหนดทิศทางภาควิชาออร์โธปิดิกส์ในอนาคต
 
pye ปีนรั้ว | คลินิกสถาปัตย์บำบัด

การประยุกต์สถาปัตย์ร่วมกับการแพทย์

 
"สถาปัตย์บำบัด" สร้างคุณภาพให้ที่พักอาศัย ฟื้นฟูผู้ป่วย

"สถาปัตย์บำบัด" สร้างคุณภาพให้ที่พักอาศัย ฟื้นฟูผู้ป่วย

 
คลินิกสถาปัตย์บำบัด การแพทย์จับมืองานสถาปัตย์บำบัดโรค

การแพทย์จับมืองานสถาปัตย์บำบัดโรค

 
ความเป็นมาคลินิกสถาปัตย์บำบัด

ความเป็นมาคลินิกสถาปัตย์บำบัด

 
สร้างหมอด้วยมือ

สร้างหมอด้วยมือ โดยผู้ช่วยศาตราจารย์ นายแพทย์อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มห...

 
การพัฒนาชุดอุปกรณ์และรูปแบบการสอน การฝึกผ่าตัดส่องกล้องจำลอง

การพัฒนาชุดอุปกรณ์และรูปแบบการสอน การฝึกผ่าตัดส่องกล้องจำลอง โดยนายแพทย์รัฐภูมิ วัชโรภาส ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร...

  ลิงก์ที่น่าสนใจ