รายการน่ารู้

1. รายการ "ชาวกรุง" ตอน "กระดูกข้อสะโพกหัก" ภัยเงียบผู้สูงอายุเมื่อหมดประจำเดือน ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ เนชั่นทีวี เมื่อวันจันทร์ที่ 28 กุมภาพันธ์ 2554

ผู้ดำเนินรายการ : อรัญญา  ชัยคาม

ผู้ร่วมรายการ : รศ.นพ.วิวัฒน์  วจนะวิศิษฐ์

- VDO 1

- VDO 2

2. รายการ "Health me"  ตอน "ข้อเข่าเสื่อม" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ผู้ดำเนินรายการ : กาละแมร์ พัชรศรี  เบญจมาศ เมื่อวันที่ 29 เมษายน 2554

ผู้ร่วมรายการ : รศ.นพ.วิโรจน์  กวินวงศ์โกวิท

 

3. รายการ "Health me"  ตอน "หมอนรองกระดูกทับเส้นประสาท" ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ผู้ดำเนินรายการ : กาละแมร์ พัชรศรี  เบญจมาศ เมื่อวันที่ 9 พฤษภาคม 2554

ผู้ร่วมรายการ : รศ.นพ.ธเนศ  วัฒนะวงษ์

-VDO

4.  สถานี"RAMA channel"  รายการพบหมอรามา เรื่อง ปวดหลัง ปวดคอ 

ออกอากาศวันที่ 6 กุมภาพันธ์ 2555

ผู้ร่วมรายการ : ผศ.ชัยวัฒน์  ไกรวัฒนพงศ์

 5.  สถานี"RAMA channel"  พบหมอรามา เรื่อง กระดูกพรุน  

ออกอากาศวันที่ 16 มีนาคม 2555 

ผู้ร่วมรายการ: อาจารย์นรเทพ  กุลโชติ

6.  สถานี"RAMA channel"  พบหมอรามา เรื่อง หมอนรองกระดูกเสื่อม  

ออกอากาศวันที่ 3 พฤษภาคม 2555 

ผู้ร่วมรายการ: อาจารย์กันต์  แก้วโรจน์

7. สถานี "RAMA channel" พบหมอรามา เรื่อง มะเร็งกระดูก

ออกอากาศวันที่ 26 มิถุนายน 2555 และ วันที่ 19 กรกฎาคม 2555

ผู้ร่วมรายการ: ผศ.อดิศักดิ์ นารถธนะรุ่ง

  19 กรกฎาคม 2555

8. สถานี "RAMA channel"  พบหมอรามา เรื่อง กระดูกสะบั้นเอวเคลื่อน

ออกอากาศเมื่อวันที่ 6 สิงหาคม 2555

ผู้ร่วมรายการ: ศ.วิเชียร  เลาหเจริญสมบัติ

- VDO

9.  สถานี "RAMA channel"  พบหมอรามา เรื่อง ปวดคอ จากหมอนรองกระดูกเสื่อม

ออกอากาศวันที่ 12 กันยายน 2555

ผู้ร่วมรายการ: ผู้ช่วยศาสตรจารย์ชัยวัฒน์  ไกรวัฒนพงศ์

- VDO

10.  สถานี "RAMA channel"  พบหมอรามา  เรื่อง ผ่าตัดข้อเข่าเทียม โดยใช้ navigator  ช่วยผ่าตัด

ออกอากาศวันที่ 17 กันยายน 2555  และวันที่ 1 ตุลาคม 2555

ผู้ร่วมรายการ: อ.ธนพจน์  จันทร์นุ่ม

ตอนที่ 1 VDO

ตอนที่ 2 VDO

11.  สถานี "RAMA channel" พบหมอรามา เรื่อง เอ็นร้อยหวายอักเสบ 

ออกอากาศวันที่ 19 พฤศจิกายน 2555

ผู้ร่วมรายการ: อ.สุกิจ  เลาหเจริญสมบัติ

- VDO

12.  รายการ Health me please ตอน "กระดูกพรุน"  ออกอากาศทางสถานีโทรทัศน์ช่อง 3

ผู้ร่วมรายการ : อาจารย์กันต์  แก้วโรจน์

ผู้ดำเนินรายการ : กาละแมร์ พัชรศรี เบญจมาศ

-VDO