บริการทางการแพทย์

        ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มุ่งมั่นที่จะให้บริการตรวจรักษาพยาบาล และให้คำปรึกษาแนะนำ ฟื้นฟูสภาพ สร้างเสริมสุขภาพ ป้องกันโรคแก่ผู้ที่มีปัญหาด้านโรคกระดูกและข้อ ทั้งในเด็กและผู้ใหญ่ ให้ผู้ป่วยได้รับการบริการที่มีมาตรฐานและปลอดภัยตามหลักมาตรฐานสากลจากแพทย์ผู้เชี่ยวชาญเฉพาะทางโรคกระดูกและข้อ โดยมีหน่วยงานที่ให้บริการผู้รับบริการ ดังนี้

 1. หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์)
 2. หน่วยรับผู้ป่วยในศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์)
 3. ห้องปฏิบัติการวิเคราะห์การเดิน (Gait Analysis Laboratory Room)

 

ขั้นตอนในการรับบริการที่หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูกและข้อ (ออร์โธปิดิกส์)

 1. เนื่องจากหน่วยตรวจผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก (ออร์โธปิดิกส์) มีผู้มารับบริการเป็นจำนวนมาก ขอให้ผู้มารับบริการโทรศัพท์นัดหมายล่วงหน้า
 2. สำหรับผู้ที่ยังไม่มีหมายเลขบัตรโรงพยาบาลรามาธิบดี สามารถทำการลงทะเบียนออนไลน์ผ่านระบบเวชระเบียนออน์ไลน์ ได้ที่ https://www.rama.mahidol.ac.th/mr/
 3. สำหรับผู้มารับบริการมีหมายเลขบัตรโรงพยาบาลรามาธิบดีแล้ว กรุณานัดหมายได้ที่

  คลินิกในเวลาราชการ

  เวลาทำการ : เปิดให้บริการทุกวันจันทร์ - วันศุกร์ เวลา 9.00 - 15.00 น. (ยกเว้นวันหยุดราชการ)

  สามารถติดต่อนัดหมายและเลื่อนนัดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 02-2003998, (กรุณาติดต่อได้ตั้งแต่เวลา : 8.30 - 16.00 น.)
    : 02-2004022  
    : 02-2003232 (กรุณาติดต่อได้ตั้งแต่เวลา : 13.00 - 16.00 น.)

  ตารางแพทย์ออกตรวจในเวลา

   

  คลินิกพิเศษนอกเวลาราชการ

  เวลาทำการ : เวลา 16.00 - 18.30 น.

  วันจันทร์ - วันศุกร์   เวลา 16.00 - 18.30 น.
  วันเสาร์ (เช้า) เวลา 7.30 - 10.30 น.
    (บ่าย) เวลา 12.00 - 14.30 น.
  วันอาทิตย์   เวลา 7.30 - 10.30 น.

   

  สามารถติดต่อนัดหมายและเลื่อนนัดได้ที่เบอร์โทรศัพท์ : 02-2003998, (กรุณาติดต่อได้ตั้งแต่เวลา : 8.30 - 16.00 น.)
    : 02-2004022  
    : 02-2003232 (กรุณาติดต่อได้ตั้งแต่เวลา : 13.00 - 16.00 น.)

  ตารางแพทย์ออกตรวจพิเศษนอกเวลา

   

  คลินิกอาจารย์แพทย์ศัลยกรรมและกระดูก (คลินิกพรีเมี่ยม)

  ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 4 โซน ที (T) สามารถติดต่อสอบถามรายละเอียดได้ ที่นี่

  ตารางแพทย์พรีเมี่ยม