กิจกรรมสำหรับประชาชน

ตารางการจัดกิจกรรมสำหรับประชาชน ประจำปี 2557

เรื่อง กำหนดการ รายละเอียด
1  เข่าดี มีสุข 30 มีนาคม 2557  
2. ปวดไหล่ ไหล่ติด 8 มิถุนายน 2557 คลิ๊กที่นี่
     
     
     

 คู่มือโรคเข่าเสื่อม 

คณะผู้จัดทำ ศ.คลินิกวิโรจน์  กวินวงศ์โกวิท  อ.ธนพจน์  จันทร์นุ่ม  อ.นรเทพ  กุลโชติ

               คุณวันทนา  วีระถาวร  คุณทิพวรรณ  ไตรติลานันท์

- โรคกระดูกพรุน  (รศ.วิวัฒน์  วจนะวิศิษฐ)