คณาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมสวดพระพิธีธรรมและพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติคุณ นายแพทย์สมมาตร แก้วโรจน์
วันที่ 23 เมษายน พ.ศ.2567 - คณาจารย์ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมสวดพระพิธีธรรมและพระอภิธรรมศพ ศาสตราจารย์คลินิกเกียรติ...
 
งานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศการสงกรานต์ 2567
วันที่ 18 เมษายน พ.ศ.2567 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดกิจกรรมงานรดน้ำดำหัวอาจารย์อาวุโส เนื่องในเทศการสงกรานต์ 2567
 
Orthopaedic Cadaveric Workshop 2024
วันที่ 11 เมษายน พ.ศ.2567 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดกิจกรรม Orthopaedic Cadaveric Workshop 2024
 
การประชุมสัมมนากำหนดทิศทางภาควิชาออร์โธปิดิกส์ในอนาคต
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดการประชุมสัมมนากำหนดทิศทางภาควิชาออร์โธปิดิกส์ในอนาคต
 
การประชุมสัมมนาสรุปโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 16-17 ธันวาคม พ.ศ.2566 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดการประชุมสัมมนาสรุปโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำ...
 
การประชุมสัมมนาสรุปโครงการบริหารรายวิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 15 ธันวาคม พ.ศ.2566 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดการประชุมสัมมนาสรุปโครงการบริหารรายวิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปีการ...
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ผ่านการประเมินขอรับรองรายโรคการผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าแบบวันเดียวกลับ
วันที่ 13 กันยายน 2566 - ประมวลภาพบรรยากาศ การประเมินขอรับรองรายโรคการผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าแบบวันเดียวกลับ
 
ทีม Knowledge Management ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รับโล่พร้อมประกาศนียบัตร รางวัล KM AWARD ปี 2566
วันที่ 18 สิงหาคม 2566 - ทีม Knowledge Management ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ รับโล่พร้อมประกาศนียบัตร รางวัล KM AWARD ปี...
 
ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2566
วันที่ 17 สิงหาคม 2566 - ประมวลภาพบรรยากาศ พิธีไหว้ครู ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ประจำปี 2566
 
ออร์โธปิดิกส์ส่งหัวใจอินฟินิตี้ ในวันรามาธิบดี 2566
วันที่ 3 พฤษภาคม 2566 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ ร่วมส่งหัวใจอินฟินิตี้ ในวันรามาธิบดี 2566
 
ภาควิชาออร์โธปิดิกส์รับการตรวจประเมินขอเปิดสถาบันฝึกอบรมฯ อนุสาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก
วันที่ 25-26 เมษายน 2566 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์รับการตรวจประเมินขอเปิดสถาบันฝึกอบรมฯ อนุสาขาออร์โธปิดิกส์เด็ก
 
การประชุมสัมมนาโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปีการศึกษา 2566
วันที่ 4-5 มีนาคม พ.ศ.2566 - ภาควิชาออร์โธปิดิกส์จัดการประชุมสัมมนาโครงการฝึกอบรมแพทย์ประจำบ้านและแพทย์ประจำบ้านต่อ...