การผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า แบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาล

                 ภาควิชาออร์โธปิดิกส์ คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี  เปิดให้บริการการผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่า แบบไม่ต้องนอนโรงพยาบาล ผู้สนใจสามารถติดต่อที่แผนกผู้ป่วยนอกศัลยกรรมกระดูก ได้ทุกวันอังคาร โทร.02-2003233, 02-200-3235
 

การผ่าตัดส่องกล้องข้อเข่าแบบวันเดียวกลับ (AKAS : Ambulatory Knee Arthroscopic Surgery)

 
                 สามารถศึกษาข้อมูลเพิ่มเติมได้ตามลิงก์วีดีทัศน์ข้างล่างนี้