ปรัชญา: ความสำเร็จที่แท้จริงอยู่ที่การนำความรู้ไปประยุกต์ใช้เพื่อประโยชน์สุขแก่มวลมนุษยชาติ

ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วินัย วนานุกูล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วินัย วนานุกูล
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
 
 
 
 

วันจันทร์ที่ 20 มีนาคม พ.ศ. 2566 เวลา 08.00 - 12.00 น. ณ บริเวณโถงเฉลิมพระเกียรติ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์...

 

วันพฤหัสบดีที่ 9 มีนาคม 2566 เวลา 08.30 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพรเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์

 

วันศุกร์ที่ 24 มีนาคม 2566 เวลา 10.00 - 12.00 น. ณ สวนเฉลิมพระเกียรติฯ ชั้น 1 อาคารสมเด็จพระเทพรัตน์ 

 
1st Ramathibodi Plasmapheresis Course

On Friday 24th March 2023 at 910BC Room, 9th Floor, Medical Learning Resource Center and Ramathibodi School of N...

 

วันที่ 18 - 19 กุมภาพันธ์ 2566 ณ โรงแรมพินนาเคิล แกรนด์ จอมเทียน รีสอร์ท จังหวัดชลบุรี ธีมฮาว๊าย ฮาวาย

 
วันที่ 15-16 สิงหาคม 2558 ที่ จ.ชลบุรี
 
Farewell Party
ขอแสดงความยินดีกับแพทย์ประจำบ้านอายุรศาสตร์ชั้นปีที่ 2 ทุกคนที่สอบผ่านการสอบภาคทฤษฎี และแพทย์ประจำบ้านอายุรศาตร์ปีท...