ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วินัย วนานุกูล
ศาสตราจารย์ นายแพทย์ วินัย วนานุกูล
หัวหน้าภาควิชาอายุรศาสตร์
 
 
 
 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคหัวใจ ประจำปีการศึกษา 2568 

...
 

รับสมัครตั้งแต่วันนี้ - 31 สิงหาคม 2567 สอบถามเพิ่มเติม โทร. 02-201-1671 , 02-201-1672 ในวันและเว...

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด สาขาอายุรศาสตร์โรคภูมิแพ้และภูมิคุ้มกันทางคลินิก ประจำปีการศ...

 

ภาควิชาอายุรศาสตร์ เปิดรับสมัครแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขาอายุรศาสตร์โรคข้อและรูมาติสซั่ม ประจำปีการศึกษา 2568...

 

วันพุธที่ 17 เมษายน พ.ศ. 2567 พิธีเปิดห้องประชุมรจิต บุรี พิธีเปิดห้องชาญ-พะเยีย หิมะทองคำ และกิจกรรมส...

 

วันที่ 23-24 กันยายน 2566 ณ River Kwai village resort and onsen จังหวัดกาญจนบุรี ธีม...

 

วันที่ 2-3 กันยายน 2566 ณ Lacol Khaoyai Hotel จังหวัดนครราชสีมา ธีม into the wood...

 

วันพุธที่ 5 เมษายน พ.ศ. 2566 ณ ห้องประชุมรจิต บุรี มีกิจกรรมสรงน้ำพระพุทธ รับพรจากอาจารย์อาวุโส