โรคกรดไหลย้อน คือการที่ น้ำย่อย ในกระเพาะอาหารไหลขึ้นมาผ่านหลอดอาหารทำให้เกิดความผ...

 

อาการเวียนศีรษะ เป็นอาการที่ใช้อธิบายความรู้สึกไม่สบาย ที่เกิดจากการรบกวนสภาวะการรับรู้ส...

 

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีอาการแสดงทางจมูก เมื่อผู้ป่วยได้รับสา...

 

การกรนเป็นภาวะที่มีเสียงหายใจดังเกิดขึ้นในขณะหลับ พบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจา...