ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
ข่าวประชาสัมพันธ์  (ดูทั้งหมด)
          กิจกรรมภาควิชา  (ดูทั้งหมด)
กิจกรรมภาควิชา  (ดูทั้งหมด)

คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกา...

อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผ่าตัดในช่องหูและกระดูกเทมโพราล
...

ปัจฉิมนิเทศแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2561

ปัจฉิมนิเทศแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2561

          ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)
ปฏิทินกิจกรรม  (ดูทั้งหมด)
          ความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชน  (ดูทั้งหมด)
ความรู้ทั่วไปสำหรับประชาชน  (ดูทั้งหมด)

โรคกรดไหลย้อน คือการที่ น้ำย่อย ในกระเพาะอาหารไหลขึ้นมาผ่านหลอดอาหารทำให้เกิดความผ...

อาการเวียนศีรษะ เป็นอาการที่ใช้อธิบายความรู้สึกไม่สบาย ที่เกิดจากการรบกวนสภาวะการรับรู้ส...

โรคจมูกอักเสบจากภูมิแพ้ เกิดจากความผิดปกติของระบบภูมิคุ้มกันของร่างกายที่มีอาการแสดงทางจมูก เมื่อผู้ป่วยได้รับสา...

การกรนเป็นภาวะที่มีเสียงหายใจดังเกิดขึ้นในขณะหลับ พบได้ทั้งเด็กและผู้ใหญ่ เนื่องจา...

การล้างจมูก เป็นการทำความสะอาดในโพรงจมูกด้วยน้ำเกลือเพื่อชำระล้างซึ่งเกิดจา...

ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
 
อาคาร 1 ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล
เลขที่ 270 ถนนพระรามที่ 6 แขวงทุ่งพญาไท เขตราชเทวี กรุงเทพมหานคร 10400
 
เบอร์โทรศัพท์ภาควิชาโสตฯ 02-201-1515 , 02-201-1525   โทรสาร 02-354-7293
เบอร์โทรศัพท์หน่วยตรวจผู้ป่วย หู คอ จมูก (OPD) โทร.0-2200-4069-70
เบอร์โทรศัพท์หน้วยตรวจผู้ป่วยนอกพิเศษ หู คอ จมูก (OPD Premium Clinic) โทร.0-2200-4250