ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านต่อยอด

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดนุสาขาศัลยศาสตร์ตกแต่งและเสริมสร้างใบหน้า

 

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีการศึกษา  2553      (จบปีการศึกษา พ.ศ. 2554)

แพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีการศึกษา  2550      (จบปีการศึกษา พ.ศ. 2551)