รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอดปีการศึกษา 2557

รายชื่อแพทย์ประจำบ้านต่อยอด อนุสาขานาสิกวิทยาและโรคภูมิแพ้  ประจำปีการศึกษา  2557

       

แพทย์หญิงจิรพร  สุวรรณสุญญา
ต้นสังกัด  โรงพยาบาลเวชการุณรัศมิ์