อาจารย์พิเศษ

alt
ผศ.นพ.วิชิต ชีวเรืองโรจน์
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery, Cochlear Implant
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
alt
รศ.พญ.สุภาวดี ประคุณหังสิต
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : General ENT
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
 
รศ.นพ.คณิต มันภาภรณ์
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Sleep Apnea
วุฒิการศึกษา : อนุมัติบัตร,F.R.C.S.(Otolaryngology)
 
alt
ศาสราจารย์เกียรติคุณ นายแพทย์สมยศ คุณจักร
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery, Sleep Apnea
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
 
alt
รศ.พญ.ลลิดา เกษมสุวรรณ
ตำแหน่ง : อาจารย์ไม่เต็มเวลา
ความเชี่ยวชาญพิเศษ : Head and Neck Surgery, Cochlear Implant
วุฒิการศึกษา : ว.ว.(โสต ศอ นาสิกวิทยา)
CV : เอกสารแนบ
 
alt
ผศ.นพ.ชัย อยู่สวัสดิ์
ตำแหน่ง : อาจารย์พิเศษ
ความเชี่ยวชาญพิเศษ :  Rhinology, Head and Neck Surgery
วุฒิการศึกษา : อนุมัติบัตร(โสต นาสิก ลาริงซ์วิทยา)
CV : เอกสารแนบ