การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ที่ OPD และ WARD

การเรียนการสอนนักศึกษาแพทย์ ที่ OPD และ WARD
การสอนตรวจร่างกายที่ OPD การสอนตรวจร่างกายที่ OPD
 
การสอนที่ OPD (Observe)
 
การสอนที่ WARD (Bed side)
   
การ Service Round กับ แพทย์ประจำบ้าน