ผลงานวิจัยแพทย์ประจำบ้าน

         ปีการศึกษา 2561 yes           

         yes ปีการศึกษา 2560     

           yes ปีการศึกษา 2559

         yes  ปีการศึกษา 2558

            yes ปีการศึกษา 2557

         yes ปีการศึกษา 2556

           yes ปีการศึกษา 2555

         yes  ปีการศึกษา 2554

           yes ปีการศึกษา 2553

         yes ปีการศึกษา 2552

            yesปีการศึกษา 2551

          yesปีการศึกษา 2550

           yes ปีการศึกษา 2549

         yes ปีการศึกษา 2548

           yes ปีการศึกษา 2547

         yes ปีการศึกษา 2546