ทำเนียบแพทย์ประจำบ้านโสต ศอ นาสิกวิทยา

รายชื่อศิษย์เก่าแพทย์ประจำบ้าน ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล

ตั้งแต่ปี พ.ศ. 2511 - ปัจจุบัน

แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  52 จบปีการศึกษา 2564 (31 พฤษภาคม 2565)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  51 จบปีการศึกษา 2563 (31 พฤษภาคม 2564)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  50 จบปีการศึกษา 2562 (31 พฤษภาคม 2563)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  49 จบปีการศึกษา 2561 (31 พฤษภาคม 2562)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  48 จบปีการศึกษา 2560 (31 พฤษภาคม 2561)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  47 จบปีการศึกษา 2559 (31 พฤษภาคม 2560)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  46 จบปีการศึกษา 2558 (31 พฤษภาคม 2559)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  45 จบปีการศึกษา 2557 (31 พฤษภาคม 2558)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  44 จบปีการศึกษา 2556 (31 พฤษภาคม 2557)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  43 จบปีการศึกษา 2555 (31 พฤษภาคม 2556)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  42 จบปีการศึกษา 2554 (31 พฤษภาคม 2555)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  41 จบปีการศึกษา 2553 (31 พฤษภาคม 2554)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  40 จบปีการศึกษา 2552 (31 พฤษภาคม 2553)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  39  จบปีการศึกษา 2551 (31 พฤษภาคม 2552)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  38 จบปีการศึกษา 2550 (31 พฤษภาคม 2551)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  37  จบปีการศึกษา 2549 (31 พฤษภาคม 2550)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  36 จบปีการศึกษา 2548 (31 พฤษภาคม 2549)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  35 จบปีการศึกษา 2547 (31 พฤษภาคม 2548)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  34 จบปีการศึกษา 2546 (31 พฤษภาคม 2547)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  33 จบปีการศึกษา 2545 (31 พฤษภาคม 2546)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  32 จบปีการศึกษา 2544 (31 พฤษภาคม 2545)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  31 จบปีการศึกษา 2543 (31 พฤษภาคม 2544)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  30 จบปีการศึกษา 2542 (31 พฤษภาคม 2543)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  29 จบปีการศึกษา 2541 (31 พฤษภาคม 2542)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  28 จบปีการศึกษา 2540 (31 พฤษภาคม 2541)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  27 จบปีการศึกษา 2539 (31 พฤษภาคม 2540)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  26 จบปีการศึกษา 2538 (31 พฤษภาคม 2539)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  25 จบปีการศึกษา 2537 (31 พฤษภาคม 2538)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  24 จบปีการศึกษา 2536 (31 พฤษภาคม 2537)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  23 จบปีการศึกษา 2535 (31 พฤษภาคม 2536)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  22 จบปีการศึกษา 2534 (31 พฤษภาคม 2535)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  21 จบปีการศึกษา 2533 (31 พฤษภาคม 2534)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่  20 จบปีการศึกษา 2532 (31 พฤษภาคม 2533)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 19 จบปีการศึกษา 2531 (31 พฤษภาคม 2532)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 18 จบปีการศึกษา 2530 (31 พฤษภาคม 2531)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 17 จบปีการศึกษา 2529 (31 พฤษภาคม 2530)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 16 จบปีการศึกษา 2528 (31 พฤษภาคม 2529)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 15 จบปีการศึกษา 2527 (31 พฤษภาคม 2528)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 14 จบปีการศึกษา 2528 (31 พฤษภาคม 2529)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 13 จบปีการศึกษา 2526 (31 พฤษภาคม 2527)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 12 จบปีการศึกษา 2525 (31 พฤษภาคม 2526)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 11 จบปีการศึกษา 2524 (31 พฤษภาคม 2525)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 10 จบปีการศึกษา 2523 (31 พฤษภาคม 2524)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 9 จบปีการศึกษา 2522 (31 พฤษภาคม 2523)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 8 จบปีการศึกษา 2521 (31 พฤษภาคม 2522)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 7 จบปีการศึกษา 2520 (31 พฤษภาคม 2521)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 6 จบปีการศึกษา 2519 (31 พฤษภาคม 2520)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 5 จบปีการศึกษา 2518 (31 พฤษภาคม 2519)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 4 จบปีการศึกษา 2517 (31 พฤษภาคม 2518)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 3 จบปีการศึกษา 2516 (31 พฤษภาคม 2517)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 2 จบปีการศึกษา 2515 (31 พฤษภาคม 2516)
แพทย์ประจำบ้าน รุ่นที่ 1 จบปีการศึกษา 2514 (31 พฤษภาคม 2515)