ตารางอาจารย์แพทย์ออกตรวจ หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2

ติดต่อสอบถามรายละเอียด หน่วยตรวจผู้ป่วยนอกหู คอ จมูก ศูนย์การแพทย์สมเด็จพระเทพรัตน์ ชั้น 2 โทร.0-2200-4069-70