พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2566

 
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี มหาวิทยาลัยมหิดล จัดพิธีทำบุญตักบาตรเนื่องในโอกาสส่งท้ายปีเก่าต้อนรับปีใหม่ 2563 เม...
 
อบรมเชิงปฏิบัติการเรื่อง การผ่าตัดในช่องหูและกระดูกเทมโพราล (International Practical Course in Otology and Temporal...
 
ปัจฉิมนิเทศแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2561

ปัจฉิมนิเทศแพทย์ผู้สำเร็จการฝึกอบรม ปีการศึกษา 2561

 

กิจกรรม "มุฑิตาจิตเนื่องในวันสงกรานต์" ภาควิชาโสต ศอ นาสิกวิทยา ประจำปี 2562...

 

วันที่ 1 มีนาคม 2562 
ณ โถงอเนกประสงค์ ชั้น 1 อาคารหลัก(อาคาร 1)
คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาล...