งานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2563

                                                                                                                                                                                                   งานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2563

               วันพฤหัสบดี ที่ 1 ตุลาคม 2563 คณะแพทยศาสตร์โงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 50 และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2563 ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ผศ.นพ.ชัย อยู่สวัสดิ์, รศ.นพ.จำรูญ  ตั้งกีรติชัย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย