เรียนเชิญร่วมงานทำบุญภาควิชาโสต ศอ นาสิก และร่วมงานแสดงมุทิตาจิต แด่ “ผู้ช่วยศาตราจารย์ นายแพทย์ชัย  อยู่ส...

 

พิธีมอบประกาศนียบัตรให้กับแพทย์ประจำบ้าน และแพทย์ประจำบ้านต่อยอด ประจำปี 2566