งานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2565

งานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2565

วันศุกร์ที่ 21 ตุลาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์โงพยาบาลรามาธิบดี ได้จัดพิธีกล่าวคำปฏิญาณตนของบัณฑิตแพทย์รามาธิบดี รุ่นที่ 52 และงานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2565 ระหว่างเวลา 12.00-16.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี และหอประชุมอารี วัลยะเสวี ชั้น 2 คณะแพทยศาสตร์โรงพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ผศ.นพ.ชัย อยู่สวัสดิ์, รศ.นพ.จำรูญ ตั้งกีรติชัย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย