งานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2564

งานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2564

ในวันอังคารที่ 11 ตุลาคม 2565 คณะแพทยศาสตร์โงพยาบาลรามาธิบดี งานอวยพรบัณฑิตรามาธิบดี ประจำปี 2564 ระหว่างเวลา 12.00-13.00 น. ณ บริเวณห้องโถง ชั้น 1 อาคารและปฏิบัติการรวมด้านการแพทย์และโรงเรียนพยาบาลรามาธิบดี โดยมี ผศ.นพ.ชัย อยู่สวัสดิ์, รศ.นพ.จำรูญ  ตั้งกีรติชัย เข้าร่วมงานในครั้งนี้ด้วย